tư vấn bao la vạn sự

Phép kén vợ

Tướng thọ và tướng yểu của đàn bà

Cập nhật : 05/07/2014
Đàn bà lấy huyết làm chủ, huyết suy thì bệnh nhiều, huyết vượng thì bệnh ít.

 Tướng thọ và tướng yểu của đàn bà

ü     Đàn bà lấy huyết làm chủ, huyết suy thì bệnh nhiều, huyết vượng thì bệnh ít.

ü     Hễ tướng đàn bà da mổng, da gấp, xương nhọn, thịt lép, thì là huyết suy và   thần thô, sao tsống thọ được

ü     Huyết có đủ thì thần mới đủ, thần đủ thì da dày, da khoan, xương ngay, thịt chắc, tự nhiên được hưởng  phúc thọ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®