tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

Làm thước & Cách đo tay

Cập nhật : 05/07/2014
Hễ có người hỏi số, thì trai tay trái (tả), gái tay phải (hữu) dùng một sợi chỉ dài 2 thước, đo hết năm ngón tay, từ đầu ngón giáp chân móng cho chí cái ngắn lằn giáp bàn tay làm cữ

Cách làm thước

          Hoặc đo lấy 0m,37 Tây chia ra 10 tấc; hoặc làm mẫu 1 tấc Tàu là 0m,037 Tây làm như hình vẽ ở trên, nhân ra mười tấc, mà cắt một cái thước Tàu bằng tre hay bằng gỗ, dùng để đo tay.

Cách đo tay

          Hễ có người hỏi số, thì trai tay trái (tả), gái tay phải (hữu) dùng một sợi chỉ dài 2 thước, đo hết năm ngón tay, từ đầu ngón giáp chân móng cho chí cái ngắn lằn giáp bàn tay làm cữ; sau đo dọc lòng bàn tay từ cuống ngón tay giữa, lấy hai ngấn lằn giáp trên dưới bàn tay làm cữ; sau đem cái chỉ đã đo đó lạng vào cái thước chế trên đây, cộng được bao nhiêu thước, tấc, phân, rồi tìm trong các Thơ đoán và Lời giải sau đây, đâu là số bấy nhiêu thước, tấc, phân mà xem, thì vận mệnh cả đời tốt ,xấu,thành,bại.. dường nào sẽ hiểu ngay không sai. Nhưng cần phải đo cho thật đúng không sai một ly nào thì mới đúng chính xác.

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®