tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

1 thước, 1 tấc, 4 phân

Cập nhật : 05/07/2014
1 thước, 1 tấc, 4 phân

1 thước, 1 tấc, 4 phân

Thơ đoán:

Số nầy đủ mặc, đủ ăn

Đối cùng tổ nghiệp là phần chẳng hay

Có tài, có đức trong tay

Xưa kia thất bại, sau nầy thạnh xương

Thầy tăng, thầy đạo một đường

Nửa cân, tám lạng hai đường như nhau

Nhơn duyên kết chỉ gieo cầu

Hai lần phối hiệp, trở đầu cả hai.

Lời giải: Số nầy là người cảnh trực, làm việc thông minh, tánh ngay thẳng, ít thâm độc, chẳng chịu thua kém. Có nghĩa khí, nhưng tâm thần bất định, dễ thành mừng, giận, hễ kẻ thuận thì nở mặt nở mày, vui cười ha hả, nếu kẻ nghịch thì trở ra giận dữ, nổi trận lôi đình tức thì. Cốt nhục vô duyên, họ hàng ít sức, không được nhờ tổ nghiệp, anh em cũng thiếu tình, hai bàn tay trắng tự lực mình gầy dựng nên cửa nên nhà. Hạn trước lao lực bôn ba, vấp té phá của, phải ly biệt quê cha đất tổ, tha phương cầu thực, mới lập được gia nghiệp, mà phải thay đổi môn đình. Hạn giữa cũng chưa đặng như ý. Hạn chót mới xứng lòng. Cung Thê thiếp phải thay đổi và lìa nhau, mới không khắc sát; đường Tử tức dẫu có, nhưng chẳng được đắc lực, con thật, con giả, chỉ gọi là có người tống lão mà thôi. Thọ đặng 77 tuổi. Thác vào trong tháng mười.

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®