tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

1 thước, 1 tấc, 6 phân

Cập nhật : 05/07/2014
Số nầy khôn cậy mẹ cha Doanh cầu buôn bán lại qua cõi trần Tha hương thân lập lấy thân Đặng người kỉnh trọng xa gần tiếng nghe
Lời giải

1 thước, 1 tấc, 6 phân

Thơ đoán:

Số nầy khôn cậy mẹ cha

Doanh cầu buôn bán lại qua cõi trần

Tha hương thân lập lấy thân

Đặng người kỉnh trọng xa gần tiếng nghe

Lộc cao như núi bề bề

Cơ quan khôn khéo chẳng hề ai hay

Của qua, của lại vận nầy

Vận vinh huê tới, có ngày tấn mau.

 

: Số nầy là người cơ linh tâm xảo, lòng bụng thông đạt, chí khí cao cường. Tuổi nhỏ siêng học, có các xảo danh như lúc thanh niên không lợi. Trong bụng so tính nhiều bề, có lễ nghĩa, có tài năng; trị việc nhà cần kiệm lập nghiệp, kinh dinh một đời, phước lộc không thiếu; Số khắc phụ, cho nên làm việc với cha thì lại hoá ra không tốt, chỉ là họ hàng cốt nhục vô duyên; giao kết với bậu bạn bốn biển thì hoà nhã có vẻ xuân phong. Hạn giữa vẻ vang cửa nhà, thấy người thiện chẳng khi, thấy người ác chẳng sợ, sự có thuỷ chung, lượng hay quảng đại, nghĩa lợi phân minh, người tốt trời giúp, bốn biển dương dang; Hạn chót thành gia lập nghiệp, an ổn tới già, cửa cao nhà rộng. Cung Thê thìi vợ chồng nghịch nhau, nhưng không sát; Tử tức ba người, chỉ có một con tống chung. Thọ đặng 77 tuổi, thác về mùa xuân.

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®