tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

1 thước, 1 tấc, 7 phân

Cập nhật : 05/07/2014
Số nầy cốt tướng ít trường Lìa nhà ra lập điền trang nơi ngoài Nếu làm tăng đạo thì hay Lập nên gia đạo sau nầy mới xưng (thạnh)
Lời giải

 1 thước, 1 tấc, 7 phân

Thơ đoán:

Số nầy cốt tướng ít trường

Lìa nhà ra lập điền trang nơi ngoài

Nếu làm tăng đạo thì hay

Lập nên gia đạo sau nầy mới xưng (thạnh)

Thê cung chẳng hạp âm dương

Sánh đôi tuổi nhỏ sát thương đáo đầu

Tuổi dư tám chục về sau

Tống chung chỉ có một đầu con nuôi.

 

: Số nầy là người tánh nóng, lòng thẳng, miệng lanh, có việc chẳng giấu, thấy người thiện chẳng khi, thấy người ác chẳng sợ, việc có thuỷ chung, tánh hay khoan đại. Chỉ vì không đặng tụ của, tổ nghiệp phải thay đổi, anh em họ hàng không có sức giúp vì. Tự lập gia kế, xuất ngoại mới tốt. Hạn trước hồi 22 - 23 cho chí 25 - 26 tuổi luôn năm chẳng toại chí, hồi 27 - 28 - 29 tuổi vận tốt sấp tới, dường như cây khô gặp xuân. Hạn giữa năm 49 tuổi có một sự hiểm trở, ngoại năm 50 tuổi như tấm gương cũ lau đi, mặt trăng sáng lại tròn; hồi 56 đến 57-58-59 tuổi như trăng sáng lại bị đám mây che lấp; hồi 66 giao tới 70 tuổi mới tới đại vận. Cung Thê giữ gia tài sánh đôi tử thuở nhỏ còn e khắc sát. Cung Tử tức chỉ có một con giả tống lão. Thọ đặng 87 tuổi mới chung.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®