tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

1 thước, 2 tấc, 8 phân

Cập nhật : 05/07/2014
Kể từ vận giữa sắp lên Anh em sum hợp trở nên khí hoà Hỏi rằng người ấy sao mà Tu chi mà được cửa nhà thịnh xương ? Tự nhiên phúc lộc miên trường

          1 thước, 2 tấc, 8 phân

Thơ đoán:

Một tay chỉnh đốn gia môn

Điền viên lưu để tử tôn lâu bền

Kể từ vận giữa sắp lên

Anh em sum hợp trở nên khí hoà

Hỏi rằng người ấy sao mà

Tu chi mà được cửa nhà thịnh xương ?

Tự nhiên phúc lộc miên trường

Càng giao vận cuối lại càng hanh thông.

Lời giải: Số này là người làm việc có tài, tuỳ cơ ứng biến, lập tính giữ gìn, biết đường khinh trọng, giao kết với bằng hữu như anh em, độ lạng rộng rãi, thấy người thiện chẳng khi, gặp người ác chẳng sợ, bình sinh chính trực, không có sự hiễm nạn gì lớn. Chỉ vì ít giữ được tổ nghiệp, hạn trước ăn mặc chỉ không đến đỗi thiếu mà thôi. Cung Thê gặp muộn mới tốt, cung Tử muộn mới nuôi được. Ngoài 40 tuổi cho chí 50 tuổi vận cuối hanh thông rất thịnh vượng phúc lộc không thiếu, tài nguyên dẫy đầy, mặc đủ ăn no, cửa cao nhà rộng. Cung Thê thì trông số có hai vợ: có 2 trai, 3 gái tống chung. Thọ được 80 tuổi, thác vào trong tháng chín.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®