tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Tay , Chân

Phép xem chân & tay

Cập nhật : 05/07/2014
Hai tay, hai chưn kêu là bốn chi, để tượng bốn mùa, thêm đầu vô nữa, kêu là năm thể, để tượng năm hành. Cho nên bốn mùa chẳng điều hoà, thì muôn vật khuyết thất; bốn chi chẳng ngay ngắn, thì một đời khốn khổ, năm hành chẳng lợi, thì muôn vật chẳng sanh, năm thể chẳng xứng thì một đời nghèo hèn

34- Bàn về tứ chi

 

Hai tay, hai chưn kêu là bốn chi, để tượng bốn mùa, thêm đầu vô nữa, kêu là năm thể, để tượng năm hành. Cho nên bốn mùa chẳng điều hoà, thì muôn vật khuyết thất; bốn chi chẳng ngay ngắn, thì một đời khốn khổ, năm hành chẳng lợi, thì muôn vật chẳng sanh, năm thể chẳng xứng thì một đời nghèo hèn. Vì vậy chưn tay cũng tượng nhành cội của cây vậy, nhiều đốt thì kêu là cây thẳng tốt. Nhưng chưn tay phải nhuyển mà hượt tịnh, gân xương chẳng lộ, phải trắng như ngọc, thẳng như cây, trơn như rêu, nhuyễn như bông là tướng người phú quí đỏ, hoặc cứng mà thô lớn gân ràng, xương lộ, thô như đất, cứng như đá, cong (vạy) như củi, thịt như bịnh thủng là tướng người bần tiện đó.

 

 

36- Coi tướng tay

 

Tay là đồ dùng để cầm giữ buông bắt, cái tình muốn để lựa chọn lấy bỏ. Cho nên hễ ai tay nhỏ và dài là người tánh khoan hoà mà hay cho của người, ai tay vắn và dày là người tánh tham bỉ mà hay lấy của người, tay buông quá gối là người anh hào ở thế gian; tay chẳng quá eo là người bần tiện trót một kiếp, mình nhỏ mà tay lớn là người phước lộc, mình lớn mà tay nhỏ là người thanh bần, tay thơm và ấm là người thanh hoa, tay hôi và xánh, là người thô trược, ngón tay mềm nhỏ và dài là người thông tuấn, ngón tay vắn cộc và trọc là người ngu ngoan, ngón tay mềm mà khít là người có của súc tích, ngón tay cứng và thưa là người phá bại gia tài, ngón tay như búp măng non, là người thanh quý, ngón tay như cái dùi bể (vỡ) là người ngu ngoan, ngón tay nở như củ hành chẻ là người ăn lộc, ngón tay thô như đốt tre, là người nghèo hèn; tay mỏng cứng như chưn gà là người vô trí mà nghèo, tay cầm cứng như móng heo là người ngu lỗ mà hèn, tay nhuyễn trơn như túi gấm, là người rất giàu; da tay liền như nhưn ngỗng là người rất sang - bàn tay dài mà dày, là người sang; bàn tay vắn mà mỏng là người hèn, bàn tay cứng mà tròn là người ngu, bàn tay nhuyễn mà vuông là người trí; bốn bờ dày lên mà giữa lóm xuống là người giàu có, bốn bờ thịt mỏng mà giữa phẳng là người tán tài, bàn tay nhuận trạch là người phú quý, bàn tay khô ráo là người bần cùng, bàn tay thường như thoa máu là người rất quý, bàn tay vàng như bôi đất là người rất hèn, bàn tay sắc xanh là người nghèo cùng, bàn tay sắc trắng là người hèn hạ - Giữa lòng bàn tay mọc nút ruồi đen là người khôn mà giàu, trong bàn tay bốn bờ mọc thớ ngang là người ngu mà nghèo.

36- Coi tướng vằn bàn tay

Trong tay có vằn cũng như cây có thớ vậy. Cây có thớ tốt kêu là gổ lạ, tay có vằn tốt tức là chất quí đó. Cho nên tay chẳng nên không có vằn. Có vằn là tướng người trên không vằn là tướng kẻ dưới, vằn sâu và tế vi là tốt, vằn cạn và thô tục là hèn

Trên bàn tay có ba vằn: Vạch trên ứng với trời, tượng vua, tượng cha, định nơi sang hèn vậy, vạch giữa ứng với người, tượng hiền, tượng ngu, biện nơi giàu nghèo vậy, vạch dưới ứng với đất, tượng tôi, tượng mẹ, chủ về thọ yểu vậy. Ba vạch sáng sủa, khong có vằn phá bể là tướng phước lộc đó, còn như nhiều thớ dọc mà tán loạn là tướng người tánh loạn và nhiều tai nàn, thớ ngang tan ra là chủ về trăm sự phá bại, vằn nhỏ như tơ rối là  tướng người thông minh và có lộc tốt, vằn thô nưh đá nung là tướng người ngu lỗ và hèn mạt, vằn như bẻ rối là tướng người một đời bần hàn, vằn như rắc cám là tướng người một đời khoái lạc, có vằn xâu tiền là tướng giàu lớn, có vằn ngay hốt là tướng quan văn, trên mười ngón vằn như ốc xoáy là tướng vinh quy, bên tay vằn tả ra như nan cạnh giỏ là tướng phá tài, trên mười ngón vằn ngang ba vòng câu, là tướng sang, sai đặng tôi mọi, trên mười ngón vằn ngang một vồng câu là tướng hèn, bị người sai khiến. Đại phàm vằn dầu tốt mà hoặc xung phá, đều là tướng khuyết hãm vô thành vậy.

HÌNH VẰN BÀN TAY

          1- Vằn tứ quý - Theo thời tiết đổi sắc vằn mà định kiết, hung. Mùa xuân xanh, mùa hạ đỏ, mùa thu trắng, mùa đông đen, là hạp sắc thời tiết thì tốt, nếu trái sắc thời tiết thì đều là xấu.

2- Vằn Đái ấn - Vằn như hình đeo ấn là tướng người có công danh, được phú quí.

3- Vằn ấn kim thoa - Vằn hình như đeo ấn kim hoa, trai có vằn đó ắt được tước vị, gái có vằn đó ắt thọ vinh phong. Hạng Võ xưa có vằn đó.

4- Vằn Song ngư - Vằn hình đôi cá là tướng người có văn chương giương hiển ở đời, làm nên quan tới Công Khanh.

5- Vằn bái tướng - Hình như cây đờn ngọc yêu là tướng văn chương đại quý. Trương Lương đời Hớn có vằn đó.

6- Vằn binh phù - Vằn hình như tay cầm ấn binh phù là tướng thiếu niên đăng khoa, đương chức trọng nhiệm chốn biên cương. Trần Bình đời Hớn có vằn đó.

7- Vằn nhạn trận - Vằn như hàng chim nhạn là tướng hồi trẻ công danh giương hiển, tuổi già ẩn dật an khương.

8- Vằn lục hoa - Vằn như sáu cánh hoa là tướng hồi trẻ làm nên quan, tuổi già càng phú quí vinh hiển.

9- Vằn huyền ngư - Vằn như con cá treo là tướng thiếu niên có tài học, làm nên phú quí.

10- Vằn độc triều - Vằn chầu về một phía là tướng người thông minh, làm nên quan sang.

11- Vằn bửu vận - Vằn xoáy tròn như vầng trăng là tướng phú quí hậu lộc.

12- Vằn kim quy - Vằn như hình con rùa vàng là tướng phú quý an lạc, thọ quá trăm tuổi.

13- Vằn ngọc quế - Vằn như hình cây ngọc quế là tướng người có đởm lược trí thức, hồi trung niên làm nên đại quý.

14- Vằn bút trận - Vằn như hình hàng chữ là tướng người văn chương đức hanh, hồi trung niên làm quan, tuổi già phước thọ.

15- Vằn tứ trực - Vằn bốn vạch thẳng, là tướng người tới hồi trung niên làm hiển đạt.

16- Vằn thiên ấn - Vằn như hình ấn vua là tướng phú quí vinh huê.

17- Vằn tam nhựt - Vằn như hình ánh ba mặt trời là tướng người văn chương học vấn, thinh danh dương dật bốn biển.

18- Vằn cao phù - Vằn nổi cao lên, ngón vô danh (giáp ngón giữa và ngón út) là tướng người đởm khí cường tráng, làm nên phú quý.

19- Vằn tam kỳ - Vằn ba vạch kỳ lạ là tướng cao quan đại quý.

20- Vằn lập thần - Vằn như hình đeo thủ ấn, sau nầy ắt làm nên phú quý hiển đạt.

21- Vằn ngọc tỉnh - Vằn như hình chữ Tỉnh là giếng, là tướng người phước đức, làm nên thanh quý.

          22- Vằn Mỹ lộc - Vằn hình ba góc, kêu là vằn Mỹ lộc, là tướng ăn mặc phong túc, tới đâu cũng đều được người tôn kính.

23- Vằn Phật nhãn - Vằn căn từ ngón tay cái, hình như mắt Phật, là tướng người danh dự, thanh cao mà có phước khoa danh.

24- Vằn phước hậu - Là tướng người háo thiện, bình sanh chẳng gặp tai vạ, đặng hưởng tuổi thọ.

25- Vằn tiểu quí - Là tướng người sang nhỏ mà giàu.

26- Vằn chữ Xuyên - Là tướng người trường thọ, trai gái đều như vậy.

27- Vằn tam phong - Bàn tay thịt đầy, vằn khởi lên như ba ngọn núi là tướng người giàu có nhiều vàng ngọc ruộng nương.

28- Vằn học đường - Là tướng người thanh quý mà có phước, vả khéo về kỷ nghệ.

29- Vằn xa luân - Vằn đầy tròn như bánh xe là tướng giàu sang lớn.

30- Vằn dị học - Là tướng người có nết kỳ lạ, thinh danh cao thượng, đặng quý nhơn kính ái.

31- Vằn thiên hỉ - Là tướng người một đời nhiều phước lộc, gia đình an lạc.

32- Vằn Triết quế - Là tướng người có đại tài văn học, cao chiếm khoa danh.

33- Vằn tam tài - Là tướng người một đời thời vận vinh xương.

34- Vằn Ly quái - Là tướng người bình sanh nhiều nỗi lao khổ.

35- Vằn Ngân hà - Là tướng khắc vợ, phải cưới vợ hai lần, nên bạch thủ thành gia.

36- Vằn Khảm ngư - Là tướng người phú quý, nhưng cửa nhà không được hoà mục tề chỉnh.

37- Vằn trí tuệ - Là tướng người có trí tuệ, làm việc cơ xảo, vả lòng từ thiện, không gặp tai vạ.

38- Vằn trú sơn - Là tướng người ưu tịnh và ham hậu lợi, tuổi già luỵ về tình dục.

39- Vằn thiên kim - Là tướng người vinh huê vô cực, phú quý kiêm toàn.

40- Vằn chấn quái - Là tướng người không con, lấy con nuôi nối đời.

41- Vằn hoa cái - Là tướng người nhiều âm đức có hậu phước, phàm việc chi cũng gặp hung hoá kiết.

42- Vằn âm đức - Là tướng người nhơn từ, trót đời chẳng gặp sự hung nguy.

43- Vằn sơn quang - Là tướng người nên làm tăng đạo,  nếu không thì cũng cô độc.

44- Vằn ẩn sơn - Là tướng người tánh tình từ bi, ưa u tịnh, tuổi già tu hành.

45- Vằn dật dã - Là tướng người ưa u tịnh

46- Vằn loạn hoa - Là tướng người ưa xa hoa, hay chơi bời hoa liễu.

47- Vằn hoa tửu - Là tướng người ưa tửu sắc, chẳng biết tiết của.

48- Vằn hoa liễu - Là tướng người ưa phong lưu, ham chơi bời, tánh lười biếng.

49- Vằn hoa thoa - Là tướng người có duyên, đi đâu cũng được người yêu thương, mà nhứt là hay được lòng vui của của đờn bà con gái.

50- Vằn thâu hoa - Là tướng người háo sắc mà vô hạnh, hay mèo vợ người ta.

51- Vằn sắc dục - Là tướng người phong tình, ham sắc dục tới già không chán.

52- Vằn sắc dao - Là tướng người mang bịnh vì dâm dục.

53- Vằn hoa đào - Là tướng người ham mê tửu sắc, hư mất một đời.

54- Vằn uyên ương - Là tướng người mê sắc, ham rượu tới già chẳng thôi.

55- Vằn đào hồng - Là tướng người và tình dâm loạn, lấy nơi đàng điếm làm nhà.

56- Vằn ngư văn - Là tướng người thanh tiết và sang, nhưng bị vợ dâm ngu.

57- Vằn nguyệt dác - Là tướng người một đời nhờ của vợ làm sanh hoạt

58- Vằn nô bộc - Là tướng người có vợ thông dâm với kẻ tôi mọi.

59- Vằn thê thiếp - Là tướng người có vợ nhiều ngoại tình.

60- Vằn khắc phụ mẫu - Là tướng người tuổi nhỏ khắc cha mẹ, không nơi nương cậy.

61- Vằn quá tuỳ - Là tướng người tuổi nhỏ mất cha, theo mẹ cải giá, bị làm con nuôi người khác, mà được vợ đẹp.

62- Vằn triều thiên - Là tướng người có vợ dâm loạn, diệt luân bại kỷ.

63- Vằn sanh chi - Là tướng người có vợ giảo hoạt và dâm, thông gian với người mà có con.

64- Vằn tam sát - Là tướng người chẳng lợi vợ con, hồi giữa mất con, tuổi già cô độc.

65- Vằn khắc mẫu - Là tướng người tuổi nhỏ khắc mẹ, không người nuôi nấng.

66- Vằn tham tâm - Là tướng người tánh ham lợi nhỏ, lại hay gạt người.

67- Vằn vong thần - Là tướng người phá gia tài, tổn họ hàng.

68- Vằn kiếp sát - Là tướng người sự nghiệp nhiều thành, nhiều bại, hồi giữa vận rủi, tuổi  già hơi khá.

69- Vằn nhứt trùng - Là người người cô độc, không anh em, không vợ con.

70- Vằn châu tước - Là tướng người không lợi làm quan.

71- Vằn tửu thực - Là tướng người hay giao du với quý nhơn, được ăn uống no chán.

72- Cũng vằn hoa cái - Là tướng người được của vợ.

37- Coi tướng vằn lưng tay

          Năm ngón đều có vằn gần với hai đốt trên kêu là vằn rồng, là tướng làm thầy thiên hạ, đốt dưới là tướng Công Hầu, đốt giữa là tướng làm Sứ Tướng, ngón vô danh là tướng làm Khanh Giám, ngón út là tướng làm Triều Lang, ngón cái là tướng giàu lớn. Lưng tay năm ngón đều có vằn ngang quấn quanh, là tướng phong Hầu Vương, thớ suốt là tướng phong Tướng. Lưng tay là gốc ngón tay trỏ, cũng kêu là Minh đường, có vằn lạ, nốt ruồi đen là tướng tài nghệ cao quý, nếu thành vằn chim bay, thể chữ, lại là tướng quan sanh thanh hiển: Gốc ngón cái có vằn ngang kêu là vằn Không cốc, là tướng giàu lớn, vô đâu cũng lọt, có vằn vòng quanh quấn kẽ chẳng đứt, kêu là vằn Ngọc xuyến, chủ về đặng người kính ái, một vằn, hai vằn là tướng vinh sớm chiều chốc lát, ba vằn sắp lên là tướng quý Hàn lâm, trai gái đều đồng. Vằn nên được giáp vồng, nếu cách đứt chẳng giáp thì không nghiệm.

 

38- Coi tướng chân

 

          Cái lượng của chưn là trên chở một thân, dưới vận trăm thể, làm tượng của đất, thể dẫu rất thấp, mà dụng rất lớn, có thể phân biệt tốt, xấu, mà xét sang, hèn vậy. Muốn được vuông mà rộng, ngay mà dài, tế nhị mà mềm nhũn là tướng phú quý đó, nếu hẹp mà mỏng, ngang mà ngắn, thô tục mà cứng quến là tướng bần tiện đó. Dưới gót có vằn thớ là tướng hèn hạ, dưới chưn có nút ruồi là tướng ăn lộc, dầu lớn mà mỏng là tướng hèn hạ, dầu dày mà ngang là tướng nghèo khổ, dưới gót thành mắt là tướng phước tới con cháu, dưới gót vằn xoáy là tướng danh dự ngàn dặm, dưới chưn phẳng như ván là tướng nghèo hèn, dưới chưn dung được con rùa là tướng giàu sang, ngón chưn nhọn và dài là tướng quý trung lương, ngón chưn ngay và bằng là tướng hiền hào mại, chưn dày bốn phía là tướng giàu cự vạn, chưn dày ba bốn nút ruồi là tướng cầm quyền hai sảnh. Đại khái chưn người sang thì nhỏ mà dày, chưn người hèn thì lớn mà mỏng.

39- Coi tướng vằn chân

          Dưới chưn mềm nhuyển, tế nhị mà nhiều vằn là tướng quí, thô tục, cứng quến mà không vằn là tướng hèn, dưới chưn có vằn rùa là tướng ăn lộc hai ngàn hộc, dưới chưn có vằn chim là tướng quan văn, dưới chưn có vằn sách suốt lên là tướng lục bộ Thị lang, dưới chưn có ba vằn như văn gấm là tướng ăn lộc muôn chung, dưới chưn có vằn như cây hoa là tướng chứa của vô số, dưới chưn có vằn như mũi kéo là tướng chứa vàng cự vạn, dưới chưn có vằn như hình người là tướng quan cao cực phẩm, có vằn như ba cây thước là tướng phước lộc, có vằn như tám trôn ốc là tướng giàu sang. Hai ngón nhỏ không vằn thì phải, hai ngón nhỏ đều có, kêu là vằn mười ốc, là tướng người tánh thô bỉ, duy mười ngón đều không vằn, phần nhiều là tướng phá bại. Dưới chưn có vằn, đại lợi con cháu, dưới chưn có vằn rùa là tướng có tiếng thanh một đời, dưới chưn có nút ruồi đen là tướng hiền sĩ phú quí.

40- Coi tướng ống chưn

          Ống chưn là hạ đình, có thể biện được người hiền, kẻ ngu. Gối lớn, ống nhỏ là gốc hạc, là tướng hèn hạ, gối nhỏ không xương là tướng chết non. Con nít gối nhỏ là tướng không thọ. Trên gối mọc gân là tướng một đời bôn ba lao lục, trên gối mọc lông là tướng một đời chẳng phạm quan hình, lông cứng cũng bị hình phạt, nên nhuyễn là hay, một đời tướng đều tốt. Còn như gối lớn, ống nhỏ, cũng là tướng hạ ngu, chẳng thọ dụng được. Sách nói rằng: "Gối lớn chẳng nên lộ xương, ống lớn rất nên gối tròn". Lại nói rằng: "Gối tròn một đời chẳng tới công đình, ống lớn, gối nhọn, nửa đời thường bị quân tụng".

41- Coi tướng cánh tay, đùi gối

          Cánh tay (cánh chỏ), đùi gối (bắp vế) là cội rễ vận động của một thân người, phải cho cứng chắc, da thịt phải bao bọc gân xương, không vậy tức là tướng xấu; người lớn, người nhỏ, người mập, người ốm (gầy) đều có mới tốt. Con nít không có đùi gối, chỉ sống đặng 18 tuổi là cùng, người lớn không có đùi gối là tướng nghèo hèn, người thường không có đùi gối, chắc là bất lương, người ốm không có đùi gối, phải bôn ba lưu lạc tha hương, người mập không có đùi gối, vận sau không tốt. Phàm đờn bà cũng như vậy.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®