tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Tay , Chân

Xem tướng lằn chân

Cập nhật : 05/07/2014
Dưới chân có ba lằn như văn gấm là tướng ăn lộc muôn chung ü Dưới chân có lằn như cây hoa là tướng chứa của vào số ü Dưới chân có lằn như Mũi kéo là tướng chứa vàng cự vạn
 

Xem tướng lằn chân

ü  Dưới chân mềm nhuyển, tế nhị mà nhiều lằn là tướng quí, thô tục

ü   Cứng queo mà không lằn là tướng hèn

ü  ới chân có lằn rùa là tướng ăn lộc hai ngàn hộc

ü  Dưới chân có lằn chim là tướng quan văn

ü  Dưới chân có lằn sách suốt lên là tướng lục bộ Thị lang

ü  Dưới chân có ba lằn như văn gấm là tướng ăn lộc muôn chung

ü  Dưới chân có lằn như cây hoa là tướng chứa của vào số

ü  Dưới chân có lằn như Mũi kéo là tướng chứa vàng cự vạn

ü  Dưới chân có lằn như hình người là tướng quan cao cực phẩm

ü  Có lằn như ba cây thước là tướng phúc lộc

ü  Có lằn như tám trôn ốc là tướng giàu sang.

ü  Hai ngón nhỏ không lằn thì phải, hai ngón nhỏ đều có, gọi là lằn mười ốc, là tướng người tính thô bỉ

ü  Duy mười ngón đều không lằn, phần nhiều là tướng phá bại.

ü   Dưới chân có lằn, đại lợi con cháu

ü  Dưới chân có lằn rùa là tướng có tiếng thanh một đời

ü  Dưới chân có Nốt ruồi đen là tướng hiền sĩ phú quí.

 
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®