tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Tay

Đường thái dương

Cập nhật : 05/07/2014
Dấu hiệu chữ M hoa rất rõ ràng(thuận lợi về hôn nhân và tiền bạc) Hình M hoa đôi giữa bàn tày: dấu hiệu thuận lợi về tiền bạc đối với nam giới và hôn nhân đối với nữ giới

ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG

- Đường Thái dương dài, không bị cắt hay đứt đoạn, chắp nối:là có tài năng riêng và dễ thành công.

- Nếu bị gãy bị cắt hay có dấu hiệu cù lao: là bị trở ngại trênđường sự nghiệp.

- Nếu có dấu chữ thập cũng vậy.

- Nhưng nếu trên đường Thái dương lại có hình ngôi sao án ngữ: thì đây là biểu tượng tốt lành của sự thành công chắcchắn về lĩnh vực tiền bạc, công danh, sự nghiệp.

Tùy theo hướng xuất phát của đường Thái dương mà có thểxác định mức độ thành công và tình trạng của vấn đề.

- Nếu phát xuất từ Tâm đạo: Do vấn đề tình cảm (tình yêu, hôn nhân) mà có được sự thành công (từ 45 tuổi trở lên).

- Nếu phát xuất từ trí đạo: do tài trí, kiến thức của mình màđem lại thành công (khoảng tuổi từ 35 trở đi).

- Nếu phát xuất từ đường sinh đạo: thành công nhờ sự cốgắng, kiên trì trong cuộc sống (dĩ nhiên thời gian tính từ trước30 tuổi).

- Nếu phát xuất từ đường định mạng hay đường may mắn: sựthành công sẽ trội hơn, thuận lợi hơn.

- Nếu phát xuất từ gò Kim tinh: thành công do đam mê, thích thú và còn do ý chí, quyết tâm theo đuổi mà thành.

- Nếu phát xuất từ gò Hỏa tinh: nhờ quyết chí mà thành công.

- Nếu nhiều đường Thái dương ngắn nằm chênh chếch cạnh nhau: là đa tài, ham muốn tất cả, nếu quyết tâm phát triển một lĩnh vực nào đó thì sẽ thành công tốt đẹp.

- Đường Thái dương dài, không bị cắt hay đứt đoạn, chắp nối:là có tài năng riêng và dễ thành công.

- Nếu bị gãy bị cắt hay có dấu hiệu cù lao: là bị trở ngại trênđường sự nghiệp.

- Nếu có dấu chữ thập cũng vậy.

- Nhưng nếu trên đường Thái dương lại có hình ngôi sao án ngữ: thì đây là biểu tượng tốt lành của sự thành công chắc chắn về lĩnh vực tiền bạc, công danh, sự nghiệp.

Tùy theo hướng xuất phát của đường Thái dương mà có thểxác định mức độ thành công và tình trạng của vấn đề.

- Nếu phát xuất từ Tâm đạo: Do vấn đề tình cảm (tình yêu, hôn nhân) mà có được sự thành công (từ 45 tuổi trở lên).

- Nếu phát xuất từ trí đạo: do tài trí, kiến thức của mình mà

đem lại thành công (khoảng tuổi từ 35 trở đi).

- Nếu phát xuất từ đường sinh đạo: thành công nhờ sự cốgắng, kiên trì trong cuộc sống (dĩ nhiên thời gian tính từ trước30 tuổi).

- Nếu phát xuất từ đường định mạng hay đường may mắn: sựthành công sẽ trội hơn, thuận lợi hơn.

- Nếu phát xuất từ gò Kim tinh: thành công do đam mê, thích thú và còn do ý chí, quyết tâm theo đuổi mà thành.

- Nếu phát xuất từ gò Hỏa tinh: nhờ quyết chí mà thành công.

- Nếu nhiều đường Thái dương ngắn nằm chênh chếch cạnh nhau: là đa tài, ham muốn tất cả, nếu quyết tâm phát triểnmột lĩnh vực nào đó thì sẽ thành công tốt đẹp.

Dấu hiệu chữ M hoa rất rõ ràng(thuận lợi về hôn nhân và tiền bạc)

Hình M hoa đôi giữa bàn tày: dấu hiệu thuận lợi về tiền bạc đối với nam giới và hôn nhân đối với nữ giới

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®