tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Tặng huyền huân

Cập nhật : 05/07/2014
Chủ tang xem phần kim cẩn thận rồi lấy 6 tấm lụa huyền 1 tấm lục Huân, để xuống cữu Huyền là mầu thuyền Huân là mùi hồng nhạt mỗi tấm dài một trượng tám thước

Tặng huyền huân

 

Chủ tang xem phần kim cẩn thận rồi lấy 6 tấm lụa huyền 1 tấm lục Huân, để xuống cữu Huyền là mầu thuyền Huân là mùi hồng nhạt mỗi tấm dài một trượng tám thước, nếu không có đủ thì mỗi thức một tấm cũng được đoạn tang chủ và con cháu đứng trước huyện vừa khóc vừa lễ hai lễ.

Bấy giờ những người hộ dư từ từ hạ thổ trị tam hợp được thì hơn khỏi lo nước đi vào hay rễ cây đâm vào quan, lúc lấp đất cứ độ 1 thước thì lấy vốc tay mà ném, chớ làm động đậy đến cữu.

Đắp thành mồ rồi thì người chấp sự vào đứng bên tang chủ xướng rằng:
Chủ nhân nghệ trác tử điền

Xướng xong thì dẫn chủ nhân đến nhà Đề chủ (để chủ đường)

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®