tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Cách thức đề chủ

Cập nhật : 05/07/2014
Hãm trung Cha thì đề: Cố mỗ quan, mỗ công, huý mỗ, tự mỗ, hành cơ thần chủ. Mẹ thì đề: Cố mỗ phong, mỗ thị, huý mỗ, hiệu mỗ, hành cơ thần chủ.

Cách thức đề chủ

Hãm trung

Cha thì đề: Cố mỗ quan, mỗ công, huý mỗ, tự mỗ, hành cơ thần chủ.

Mẹ thì đề: Cố mỗ phong, mỗ thị, huý mỗ, hiệu mỗ, hành cơ thần chủ.

Mặt phấn diện

Cha thì đề: Hiền khảo mỗ quan mỗ công tự mỗ phủ quân thần chủ.

Mẹ thì đề: Hiền tỉ mỗ phong, mỗ thị hiệu mỗ phụ nhân thần chủ.

Hai bên ngoài hãm trung

Tả thì đề: Sinh ư niên ... nguyệt ... nhật ... thời ... hưởng thọ

Hữu thì đề: Tốt ư niên ... nguyệt ... nhật ... thời ...

Phía dưới bên tả phấn điện

Đề rằng: Hiếu tử mỗ phụng tự

Xong rồi rước thần chủ lên kiện để hòm hồn - bạch sau thần chủ.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®