tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Lập mộ chí

Cập nhật : 05/07/2014
Lập mộ tri thì lấy viên gạch hay đá khắc chữ vào trôn dưới chân mộ làm di tích.

Lập mộ chí

            Lập mộ tri thì lấy viên gạch hay đá khắc chữ vào trôn dưới chân mộ làm di tích.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®