tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Phép chở hàng cháu

Cập nhật : 05/07/2014
Cháu gia đích tôn thì chở 1 năm vợ đích tôn chở 5 tháng. Chung tôn nam nữ đều chở 9 tháng, vợ chung tôn nam thì chở 3 tháng, cháu gái xuất gia thì chở 5 tháng.

Phép chở hàng cháu

Cháu gia đích tôn thì chở 1 năm vợ đích tôn chở 5 tháng.

Chung tôn nam nữ đều chở 9 tháng, vợ chung tôn nam thì chở 3 tháng, cháu gái xuất gia thì chở 5 tháng.

Điệt tôn nam nữ là cháu nhà anh em thì chở 5 tháng vợ nó với điệt nữ xuất giá thì chở 3 tháng.

Đường điệt tôn nam nữ là cháu nhà anh em thì chở 3 tháng, vợ nó với nữ đường điệt đã xuất giá thì vô phục.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Thọ Mai gia lễ
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®