tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Trọng tang gặp khinh tang

Cập nhật : 05/07/2014
Đang chở cha mẹ lại gặp tang anh em, thì cũng đến chỗ ấy mà lăn khóc đến hôm thành phục cũng mặc áo chở anh em mà khóc lóc. Tuần sóc vọng sẽ đặt riêng thần vi sang nhà riêng mà thờ, làm lễ xong đâu đấy rồi hãy bỏ trọng phụ đi

Trọng tang gặp khinh tang

Đang chở cha mẹ lại gặp tang anh em, thì cũng đến chỗ ấy mà lăn khóc đến hôm thành phục cũng mặc áo chở anh em mà khóc lóc. Tuần sóc vọng sẽ đặt riêng thần vi sang nhà riêng mà thờ, làm lễ xong đâu đấy rồi hãy bỏ trọng phụ đi mà mặc áo khinh tang mới vào. Nếu ai đi xa nước khác hay xứ khác nghe tin nhà mình có tang thì phải khóc ngay lên đến hồi sau làm lễ chiêu điện, người mới mất ấy cho tới 3 ngày đặt bàn thờ riêng, mặc đồ chở thế là thành phục, xong rồi cứ tuần tiết nào cũng nhớ cũng như thường.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®