tư vấn bao la vạn sự

Nghi Lễ dâng hương & Sớ, Biểu, Trạng, Điệp, Khoán..

Điệp âm

Cập nhật : 05/07/2014
Kim tắc tri thân thị cấu giác thế phi kiên cục vi thân hậu dĩ tu nhân hà bất đương sinh nhi nỗ lực thức tông

NHẬT THỜI ĐIỆP

ĐIỆP ÂM

          Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn

Kim cứ

Việt Nam quốc

Thượng phụng

Phật cúng giàng kim thần tín chủ

Kỳ vi bản mệnh sinh

Niên nguyệt nhật thời kiến sinh thiết niệm tự thân vĩnh hoạch âm đạo tích nhật

Minh ty tá quá thiên khố tiền

Quán thọ sinh tiền

Quyển lạp tại đệ

Khố tào quan tính

Ty quân

Án hạ

Sử dụng thục sinh nhân thế do ư niên nguyệt nhật thời gia hạ dự tu y kinh tiền điền hoàn đầu nạp minh ty túc xố trừ tồn dương điệp nhất đạo tuỳ

Thân phúng thụ chấp chiếu

Kim tắc tri thân thị cấu giác thế phi kiên cục vi thân hậu dĩ tu nhân hà bất đương sinh nhi nỗ lực thức tông

Phật quả dự tác lương duyên phục nguyện bỉnh nhược công huân thả tác thọ tiền diên thọ lục đại ngã luân hoạt vĩnh vi hậu thế hộ thân phù quan âm bồ tát tác đại chứng minh

Địa tang năng nhân bất phỏng ấn khả cung quá

Tiết cát nhật lương thời kiền thỉnh

Lưu tịu vu

Xứ tu thiết

Dự tu tến lạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng nhật hội ư kỳ đàn nội trì tụng đại thừa kinh hậu nhật tuỳ thời nhi tán công đức tịnh dĩ chu giai bản đàn xuất cấp hợp đồng ấn tín âm

Dương giao điệp nhị đao duy ân điệp tinh kinh tiền kiêm ấn cụ toàn đầu kỳ tích minh đệ

Khố toà quan tính

Ty quân

Án hạ

Kỳ khố kỳ tín chủ bách biên chi hậu lâm mệnh chung thời thân tê dương điệp tiền nghệ bản khố đối đồng phong ấn thỉnh dự trừ khánh thất chú thọ sinh kiến tồn ngũ phúc

Hàm trăn tu chí nghiêm cụ bỉ giả phục dĩ đại giác giáo chỉ bát nhã chân thuyên dự tu kim thế chi lương duyên vĩnh tác đương sinh chi trừ khánh ngưỡng kỳ

Nãi thánh nãi thần phủ giám chân tâm chân ý tân lương ký bá nghiệp chướng tiềm tiêu phúc hải thọ sơn canh ký tha niên chi thâm cố xuân phong hoà khí đương như

Thử nhật chi ứng dung bách niên mệnh kiếp thân đáo minh tu chấp thử hợp đồng giao điệp phục nghệ

Phán quan chú sinh thiện đạo chuẩn thử cố điệp

Tuế thứ niên nguyệt

Bỉnh giáo gia trì pháp sự thần phụng hành

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®