tư vấn bao la vạn sự

Minh tâm bảo giám

存信 TỒN TÍN Giữ Lòng Tin

Cập nhật : 29/12/2014
Quân thần bất tín quốc bất an, phụ tử bất tín gia bất mục.
 存信 
 
TỒN TÍN 
Giữ Lòng Tin

1

子曰:

人而無信,不知其可也。

大車無輗其何以行之哉?

Tử viết:

Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã.

Đại xa vô nghê kỳ hà dĩ hành chi tai? [2.22]

1*

子路無宿諾

Tử Lộ vô túc nặc


2

老子曰:

人之有信,如車有輪。

君子一言快馬一鞭。

一言既出駟馬難追。

Lão Tử viết:

Nhân chi hữu tín, như xa hữu luân.

Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên.

nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.


3

司馬溫公曰:

誠之道固難入,然當自不妄語始。

Tư Mã Ôn Công Viết:

Thành chi đạo cố nan nhập, nhiên đương tự bất vọng ngữ thủy.


4

益智書云:

君臣不信國不安,父子不信家不睦。

兄弟不信情不親,朋友不信交易疏。

Ích Trí Thư vân:

Quân thần bất tín quốc bất an, phụ tử bất tín gia bất mục.

Huynh đệ bất tín tình bất thân, bằng hữu bất tín giao dịch sơ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®