tư vấn bao la vạn sự

Biết vạn sự trong thiên hạ

Tại sao đến tiết Thanh minh người ta phải đi tảo mộ?

Cập nhật : 16/02/2016
 

Hàng năm, cứ đến tiết Thanh minh là bao giờ người ta cũng ra ngoi thành đi tảo mộ. Trong ngày này, dân chúng ăn bánh trôi, căm nhành liu, nhiu trường hợp lại còn tổ chc những buổi cho học sinh đi chơi mùa xuân gọi là "Đp thanh xuân du” (gim lên cỏ xanh do chơi mùa xuân). Tt cả các tp quán này bt nguồn từ tiết Hàn thc (ăn đồ nguội) theo truyn thống trong lch sử Trung Quốc.

Tương truyn trong thi Xuân Thu trước đây hơn hai nghìn năm, Tn Văn Công trong khi lun công khen thưởng cho các công thn khai quốc có để sót mt người ân nhân cứu mạng mình là Giới Tử Thôi. Sau đó đến khi Tn Văn Công nhớ lại thì Giới Tử Thôi đã đưa mẹ về ẩn cư ở Miên Sơn (nay ở phía đông nam huyn Giới Lưu tnh Sơn Tây), không thể nào tìm thy được nữa.

Khi y có người đã hiến kế cho Tn Văn Công dùng lửa đốt núi thì Gii Tử Thôi sẽ bt buộc phi di núi mà ra. Không ngờ lửa đốt ba ngày ba đêm đã thiêu sống cả hai mẹ con Giới Tử Thôi, vì thế Tn Văn Công hết sc đau buồn, đã sai đổi tên Miên Sơn thành Giới Sơn lp miếu thờ.

Năm sau, đến ngày đốt rừng năm trưc, nhà vua ban lệnh cho dân cm đốt lửa và chính

mình ăn đồ nguội để tự trách pht. Tiết Hàn thc đã được đt ra từ ngày y.


Hàng năm, vào ngày này dân chúng chỉ ăn đồ nguội làm sn từ trước như tránh trôi, bánh táo, và ra đồng làm l cúng Giới Tử Thôi để tưởng nhớ tới người bề tôi hiền đức không ham danh lợi sau khi sự nghip đã thành công.

Nhưng chính vì ngày ca tiết Hàn thực trùng với tiết Thanh minh cho nên tiết Thanh minh cũng gọi là tiết Hàn thực, rồi dn dà vic làm lễ kỉ nim này đ phong tục Thanh minh tảo mộ và Đp thanh.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®