Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Xem làm Nhà - cưới Vợ - tậu Trâu

Xem làm Nhà - cưới Vợ - tậu Trâu Xem làm Nhà - cưới Vợ - tậu Trâu

8- Động thổ: Gọi là phép điểm Long Dùng Cuốc là tốt nhất, đứng theo hướng quy định rồi cuốc vào trong nhà mỗi nơi 5 nhát theo thứ tự: Gồm 4 tứ duy + 4 tứ chính + trung cung Tổng cộng là 45 nhát.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®