Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép xem tuổi làm nhà

Phép xem tuổi làm nhà Phép xem tuổi làm nhà

Gồm có 9 Trạch : -Trạch Phúc, cát -Trạch Đức, cát -Trạch Bại, hung -Trạch Hư, hung -Trạch Khốc, hung -Trạch Quỷ, hung -Trạch Tử, hung -Trạch Bảo, cát -Trạch Lộc, cát Cách tính Cửu trạch như sau: 10 tuổi Trạch Phúc, 11 tuổi Trạch Đức, 12 tuổi Trạch bại, 13 tuổi Trạch Hư, 14 tuổi Trạch Khốc, 15 tuổi Trạch Quỷ, 16 tuổi Trạch Tử, 17 tuổi Trạch Bảo an, 18 tuổi Trạch Lộc cứ như thế tính đi.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®