tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Thiên Hình

Cập nhật : 05/07/2014
Tính tình cương mãnh nhưng không sâu độc. Đơn thủ không hội với cát tinh là người cô đơn, nếu không làm tăng đạo thì cũng phi yểu, tắc bần, hoặc phụ mẫu, huynh đệ bất toàn.

Sao Thiên Hình

          Tính tình cương mãnh nhưng không sâu độc. Đơn thủ không hội với cát tinh là người cô đơn, nếu không làm tăng đạo thì cũng phi yểu, tắc bần, hoặc phụ mẫu, huynh đệ bất toàn.

Nhập miếu và hội với các văn tinh tại Dần, Mão, Dậu, Tuất định tạo thành đại nghiệp, chấp chưởng biên cương binh quyền.

Cung Dậu có Tuế ngộ Hình

Tai sinh, hoạ chí mà mình chẳng hay

Thiên Hình, Dương nhận cả hai

Hội cùng Kiếp sát nay mai vào tù

Đến già chẳng có con thơ

Bởi Hình Sát Hổ ngồi toà Tử cung

Hình lâm Quan lộc Cự Đồng

Võ nghiệp tiến phát, đền rồng chầu Vua.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®