tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Chương thứ nhất

Cập nhật : 05/07/2014
· Đấng làm quân tử đạo ta · Ơn vua, ơn chúa, ơn cha, ơn thầy · Có làm báu cả xưa nay · Văn chương, y dược, đạo này là ba

      Chương thứ nhất

      MỞ

·        Đấng làm quân tử đạo ta

·        Ơn vua, ơn chúa, ơn cha, ơn thầy

·        Có làm báu cả xưa nay

·        Văn chương, y dược, đạo này là ba

·        Lấy làm ba Bảo truyền nhà

·        Song le Địa lý thật là thần tiên

·        Học thầy khẩu thụ tâm truyền

·        Nhiệm màu mọi vẻ, kính tin mười phần

·        Đạo cao, đức trọng, chưng thân

·        Hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh

·        Đức, nhân vốn ở cả mình

·        Trước là tích đức, sau là tầm long

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®