tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai Tân lấy vợ tuổi tý,sửu,dần............

Cập nhật : 05/07/2014
Trăng sáng giữa ban ngày, sóng gió yên lặng. Vợ chồng lấy nhau trước nghèo sau giầu. Con cái thông minh khéo léo thi cử đỗ đạt.

CHỮ TÂN

Trai Tân lấy vợ tuổi Mão

"Trung thiên nguyệt chiếu, ba đào tịnh lăng"

            Nghĩa là: Trăng sáng giữa ban ngày, sóng gió yên lặng. Vợ chồng lấy nhau trước nghèo sau giầu. Con cái thông minh khéo léo thi cử đỗ đạt.

Trai Tân lấy vợ tuổi Thìn và Tỵ

"Long khổn vô võ, điền tài miên miện"

            Nghĩa là: Rồng cạn thiếu mưa, thiếu con trai đầu có cũng không học hành đỗ đạt. Tốt hào con gái, tiền bạc ruộng vườn giàu có lâu bền.

Trai Tân lấy vợ tuổi Ngọ

"Nhập hải tầm châu, khai hoa kết tử"

            Nghĩa là: Xuống biển tìm châu, hoa nở kết trái. Sanh con gái đông như con trai là quý tử thông minh thi đậu khoa cao.

Trai Tân lấy vợ tuổi Mùi và Thân

"Niên ngọ phong tật hữu tử nan dưỡng"

            Nghĩa là: Năm gặp bệnh tật sanh con khó nuôi trước sướng sau khổ, nếu mồ côi mẹ cha cả lấy nhau rất hợp, tuy vậy con cái cũng ít phước thì khó đậu lại có bệnh tật khó nuôi.

Trai Tân lấy vợ tuổi Dậu

"Tung hoành đắc chí, hữu tử nan thành"

            Nghĩa là: Dọc ngang tung hoành, sanh con có tôi trưởng thành. Tổ 4 đời là người có thanh danh nhưng đến con cháu sau ấm đức suy giảm. Trai có một lần vợ, gái có 1 lần chồng hoặc gặp gỡ nhau trước khi cưới thì hợp. Tuy vậy sau cũng không bền, có con khó nuôi làm ăn may rủi không chừng.

Trai Tân lấy vợ tuổi Tuất và Hợi

"Phu thê phán mục, nhựt lạc tây thiên"

            Nghĩa là: Vợ chồng thù nghịch, mặt trời xế non tây. Vợ sanh đẻ khó đạt. Đời vợ sau mới ăn ở đến già.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®