tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Ngày sát chủ (kỵ xây cất cưới gả)

Cập nhật : 05/07/2014
Giêng rắn, hai chuột, ba dê năm Bốn mèo, sáu chó, khỉ tháng năm Tám trâu, chín ngựa, bảy heo nái Một cọp, mười gà, chạp rồng xâm

                 Ngày sát chủ (kỵ xây cất cưới gả)

                        Tháng 1 sát chủ ngày Tỵ

                        Tháng 2 sát chủ ngày Tý

                        Tháng 3 sát chủ ngày Mùi

                        Tháng 4 sát chủ ngày Mão

                        Tháng 5 sát chủ ngày Thân

                        Tháng 6 sát chủ ngày Tuất

                        Tháng 7 sát chủ ở ngày Hợi

Tháng 8 sát chủ ở ngày Sửu

Tháng 9 sát chủ ở ngày Ngọ

Tháng 10 sát chủ ở ngày Dậu

Tháng 11 sát chủ ở ngày Dần

Tháng 12 sát chủ ở ngày Thìn

            Có bài thơ rằng:

                        Giêng rắn, hai chuột, ba dê năm

                        Bốn mèo, sáu chó, khỉ tháng năm

Tám trâu, chín ngựa, bảy heo nái

Một cọp, mười gà, chạp rồng xâm

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®