tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Ngày thiên tai địa hoạ

Cập nhật : 05/07/2014
Một Năm Chín Chuột đào hang Hai Sáu Mười Thỏ ăn lang cả ngày Ba Bảy Mười một Ngựa bay Bốn Tám Mười hai Gà đà gáy tan

Ngày thiên tai địa hoạ

Một Năm Chín Chuột đào hang
Hai Sáu Mười Thỏ ăn lang cả ngày
Ba Bảy Mười một Ngựa bay
Bốn Tám Mười hai Gà đà gáy tan 

                    Tháng 1 - 5 - 9 thiên tai địa hoạ ở ngày t ý

Tháng 2 - 6 - 10 thiên tai địa hoạ ở ngày Mẹo

Tháng 3 - 7 - 11 thiên tai địa hoạ ở ngày Ngọ

Tháng 4 - 8 - 12 thiên tai địa hoạ ở ngày Dậu

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®