tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Phép Xem Số

Cập nhật : 05/07/2014
Là vận khí của trời trong 3 năm thì có nhuần một tháng, như coi về tháng sanh , sanh nhầm tháng nhuần thì là 2 tháng kể như một tháng . Giả như : nhuần 2 tháng giêng, tháng giêng trước, tháng giêng sau, cũng kể tháng giêng mà thôi, nhuần tháng nào cũng điều vậy cả.
 Phép Xem Số

 

Khi lấy Thiên Can hiệp tháng sanh Khi lấy Địa Chi hiệp tháng sanh Khi lấy Mạng  hiệp tháng sanh

Khi lấy Mạng  hiệp giờ sanh

Khi lấy Mùa hiệp giờ sanh

Khi xem chỗ  bản  đồ nào  phải   ý  nhìn trước phía tay trái , thấy tuổi hay mạng rồi quay sang qua tay mặt, gặp tháng sanh thì ngó lên đầu hàng thấy chữ gì, rồi tìm chữ   đó   sau bài đó có giải  nghĩa của  mình kiết hung thì rõ. Bản  Sách  Số này xem đi xem lại thì đặng  hiểu  ý, bởi soạn giả, Diễn Nghĩa có luận  ráp kết thúc các điều  yếu   gồm  vào trong mỗi  bài rồi đã quyết đoán rồi, không cần nghiệm  lo trúng trật chi nữa cả, khỏi kèm thêm việc khác, cho khỏi sai lầm.

Quý khán giả nên lưu ý :

Lời dặn thêm

Số 1: vận khí của trời trong 3 năm thì nhuần một tháng, như coi về tháng  sanh , sanh nhầm tháng nhuần  thì  2 tháng  kể như một tháng  . Giả như : nhuần 2 tháng giêng, tháng giêng trước, tháng giêng sau, cũng kể tháng giêng   thôi, nhuần  tháng nào cũng điều vậy cả.

Số 2: trong  năm   4 mùa : mùa Xuân,  mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông.  Mỗi mùa 3 tháng nhưng phải nên lưu ý  coi trong lịch, trong bốn a, ngày nào lập Xuân,  lập Hạ,  lập Thu, lập Đông, nhiều  khi tiết trời đổi sớm hay trễ hơn 5-10 ngày, nên khi phân  số phải phân mùa tuyết cho kỹ mới khỏi điều  sai lầm.

Số 2 : Bài Thiên Can Bài Địa  Chi

Bàn tay Thiên Can hiệp với Địa Chi.

Phải tìm tuổi mình  nhầm trong giáp nào rồi khởi thuận  hành  tới tuổi mình nhằm Thiên

Can chữ ? Với cái năm   Địa  Chi , đó hoặc Giáp   hay At Sửu…

Bài Thiên Can

Giáp,  At , Bính , Đinh, Mậu, Kỷ, Canh , Tân, Nhâm, Quý. ( Bài này phải học thuộc lòng ) .

Bài Địa Chi

Tý, Sửu , Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu,Tuất , Hợi


( Bài này phải học thuộc lòng ) .

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®