Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

 Tuổi : Kỷ Dậu Tuổi : Kỷ Dậu

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh. Thái Dương chiếu mạng khôn lanh, Thông minh tánh sáng tài lành tâm linh. Địa giải độ mạng an nhinh, Ít gặp tai nạn thân mình đặng an. Hào tài làm đặng dễ dàng, Của tiền phát đạt nhóm tan không chừng. Tánh cứng cỏi hay tự xưng,

Xem thêm ...
 Tuổi : Canh Tuất Tuổi : Canh Tuất

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh. Lòng rộng rãi ưa Điều lanh, Ham Điều trồng tỉa chưởng canh cấy cày. Điếu khách chiếu mạng chẳng may. Số phạm té nặng chịu rày tật thân. Nơi tâm lo liệu 10 phần, Hay rầu lo tính só phần nghĩ suy. Số ta dời đổi nhiều khi, Muộn sau mới đặng vầy thì lập nên.

Xem thêm ...
 Tuổi : Tân Hợi Tuổi : Tân Hợi

Thấy việc mau hiểu tài tình tam linh. Lời nói chắc thiệt đinh ninh, Không chịu thay đổi ý tình sâu xa. Chẳng để thốt động đến ta, Thất ý bất hạp thời ta chẳng gần. Tay làm ra của nhiều lần, Thất bại nhiều độ đặng phần ấm no. Tánh người hay tính hay lo, Địa giải độ mạng rủi ro nhẹ rày.

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Tý Tuổi : Nhâm Tý

Miệng lanh hay nói việc lành kiết hung. Phước đức chiếu mạng thung dung, Hào tài thạnh vượng gia trung vui vầy. Luận xem duyên nợ số này, Khắc hào chồng vợ đổi xây nhiều lần. Tình duyên hoa nguyệt phân vân, Muộn sau mới gặp đặng phần bền lâu. Tam hình số phạm giữ âu,

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Tý Tuổi : Nhâm Tý

Sô người có tiếng có danh, Miệng lanh hay nói việc lành kiết hung. Phước đức chiếu mạng thung dung, Hào tài thạnh vượng gia trung vui vầy. Luận xem duyên nợ số này, Khắc hào chồng vợ đổi xây nhiều lần. Tình duyên hoa nguyệt phân vân, Muộn sau mới gặp đặng phần bền lâu. Tam hình số phạm giữ âu, Phải phòng tù tội có hầu một khi.

Xem thêm ...
 Tuổi : Quí Sửu Tuổi : Quí Sửu

Có duyên đi đứng khôn lanh, Người đều yêu chuộng phước lành mến thương. Bịnh phù chiếu mạng hữu thương, Có tiểu tật bịnh ở thường trong thân. Số ta cha mẹ phân vân, Hoặc là cách trở hoặc phần mồ côi. Luận xem tiền của tài bồi,

Xem thêm ...
 Tuổi : Giáp Dần Tuổi : Giáp Dần

Tuổi Mộc mạng Thủy số này, Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rầy. Sớm sanh tai nạn chănngr may, Đau ốm kể thác bao ngày khó nuôi. Người lớn có tánh khéo kế mưu, To gan lớn mật,, vẻ vui bề ngoài. Không phần chơ bạn hôm nay, Người quen phản ý, dưới tay phản tính.

Xem thêm ...
 Tuổi : At Mẹo Tuổi : At Mẹo

Người có mưu kế thông minh, Văn hay vô biết gia đình nhiều nơi. Số ta nhà cửa đổi dời, Nghiệp nghề tráo chát tay thời mở mạng. Luận xem hào của hiêpj tan, Tay khó cầm của gia đình đủ no. Vợ chồng cách trở âu lo, Đời sau hội hiệp ấm no yên hoà.

Xem thêm ...
Tuổi : Bính Thìn Tuổi : Bính Thìn

Phải phòng té nặng vương mang tật rày. Luận xem y lộc tiền tài, Cũng là đủ dụng đổi thay trung bình. Tánh hay lo tính tự mình, Mưu thầm trong bụng ít tin lòng người. Văn xương chiếu mạng tốt tươi, Sáng ý mau hiểu vui cười bạn thân

Xem thêm ...
 Tuổi : Đinh Tỵ Tuổi : Đinh Tỵ

Tuổi cùng với mạng hai bên hạp rày. Thái Dương chiếu mạng đặng may, Tâm linh tính sáng tài nghệ tinh thông. Có duyên người trọng tấm lòng, Việc chi lo tính tâm đồng đỡ nưng. Thiên cổ chiếu mạng thường từng, Trong mình nhức mỏi ghẻ sưng có hoài. Số ta y lộc tiếp tài, Gia đình phát đạt hưởng rày ấm no.

Xem thêm ...
 Tuổi : Mậu Ngọ Tuổi : Mậu Ngọ

Người đều ưa chuộng phước làm duyên phần, Tam hình chánh chiếu bổn thật, Lao tù số phạm một lần không sai. Luận hào chồng vợ hôm nay, Nguyệt hoa ong bướm số rày của ta. Phu thê xung ý bất hoà,

Xem thêm ...
 Tuổi : Kỷ Mùi Tuổi : Kỷ Mùi

Người có thiện tánh lòng lành, Thương người giúp đỡ chẳng đành hại ai. Bịnh phù chiếu mạng chẳng may, Thường khi có bịnhở rày trong thân. Lòng hay lo tính phân vân, Rối lòng rộn trí ít phần rảnh tâm. Hào tài ta có tay cầm, Đặng phần lo ấm phước lâm hưởng phần.

Xem thêm ...
 Tuổi : Canh Thân Tuổi : Canh Thân

Sớm sanh bổn mạng chẳng may, Khó nuôi kể thác nạn tai tuổi đầu. Đời sanh có tánh buồn rầu, Không phần chơi bạn ngõ âu phản lòng. Tâm tánh không định trước phòng, Muốn làm làm đại ý khong ngăn ngừa.

Xem thêm ...
 Tuổi : Tân Dậu Tuổi : Tân Dậu

Vẽ vui tánh nết không đường ngạo kiêu. Luận xem tiền của đặng nhiều, Hưởng sự no ấm ít nhiều bực trung. Miệng hay vui nói chẳng cùng, Người đều thương mến bao dung tấm lòng.

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Tuất Tuổi : Nhâm Tuất

Kính trên thương dưới tánh ta công bình. Luận xem tiền của gia đình, Thiếu niên đủ dùng an ninh qua ngày. Trung niên vãng cảnh đậu tai, An lành tự toại hưởng rày thảnh thơi. Tay có công nghệ vậy thời,

Xem thêm ...
 Tuổi : Quí Hợi Tuổi : Quí Hợi

Kỵ sông giếng âu giữ phần, Thuở nhỏ đau ôm nhiều lần không an. Số ta tay có quyền ban, Chức tước danh phận là đàng lập nên. Lòng hay thương dưới kính trên, Tâm hiền nhân đạo chi bền thẳng ngày. Luận xem y lộc tiền tài,

Xem thêm ...
 Số 28. Coi sao mỗi năm kiết – hung Số 28. Coi sao mỗi năm kiết – hung

Vì sao này có kiết có hung, đàn ông đi làm ăn khá, đi xa có tài lợi, đàn bà hay có tai nạn, kỵ đi sông sâu, kỵ tháng 4, tháng 8, mỗi tháng ngày 21 giáng hạ, cúng 7 ngòn đèn,7 chén nước, 3 cây nhang, dùng giấy vàng viết bài vị, lạy về hướng Bắc, nên cúng đặng tốt.

Xem thêm ...
 Số 31. Coi Vua Diêm Vương định Số 31. Coi Vua Diêm Vương định

Phàm như muốn coi số sống lâu mau thì phải dùng mạng, rồi nhớ mẹ sanh tháng mấy, rồi coi dưới hàng số tháng, thấy định số mấy mươi thì rõ, có tiểu số là ít, như qua đặng thì thọ hưởng đại số đặng sống lâu, có khi làm lành có dư, làm ác có thiếu.

Xem thêm ...
Số 32. Coi khi chết Số 32. Coi khi chết

Theo mạng này sanh nhằm tháng này, đế khi mãn có bốn đứa con hiếu tử đặng thấy mặt, có hòm sơn trắng, có hầm địa cuộc lo an táng xa nhà, không có thầy chùa.

Xem thêm ...
Số 33. Bàn tay Thập Nhị Hình Long: Số 33. Bàn tay Thập Nhị Hình Long:

Khi cha mẹ chết nhằm năm con cháu sang hèn, đây là vốn có một bàn tay mà thôi, nhưng pải chia ra làm bốn bàn tay cho dễ tìm.

Xem thêm ...
Số 34: Giải Giác hồng trần Số 34: Giải Giác hồng trần

Lúc tâm thần bình tĩng biện bạch đôi lời “ cổ ngữ” lưu truyền. Có lời của Đức Phật tổi tù tôn nói rằng, tiên giác nhi hậu giác tha.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®