tư vấn bao la vạn sự

Thập nhị Long hình

Phép giải:

Cập nhật : 05/07/2014
Thần, Giác chi niên sự bất tường Nhĩ, Tề tất định chủ hồi hương Mục, Yêu gia phá nhân dâm đảng Vĩ, Túc ca du loại cổ phường

Phép giải:

Thần, Giác chi niên sự bất tường

Nhĩ, Tề tất định chủ hồi hương

Mục, Yêu gia phá nhân dâm đảng

Vĩ, Túc ca du loại cổ phường

Tỷ, Tảng tử tôn hưng thôn ấp

Phúc, Trường hốt kiến cận quân vương.

Giảng nghĩa:

Thần, Giác: là năm lắm bất tường

Nhĩ, Tề: chắc được lúc hồi hương (thi đỗ)

Mục, Yêu: nhà nát vợ con hỏng

Vĩ, Túc: phiêu linh hát vệ đường

Tỷ, Tảng: cháu con nhà, lẫm rộng

Phúc, Trường: gần gũi bậc quân vương

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®