Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép xem hướng nhà dùng cho các tuổi

  Nhâm Tý – Cung Chấn – Tang Đố Mộc Nhâm Tý – Cung Chấn – Tang Đố Mộc

5- Tây bắc hướng –Ngũ quỷ : tán tài, bất lợi, bệnh tật phong ma, đồ hình hung ác, dâm loạn ,vụ sự (tán tài, loạn luân, bị ngộ gió chết đường).

Xem thêm ...
  Quý Sửu – Cung Tốn – Tang Đố Mộc Quý Sửu – Cung Tốn – Tang Đố Mộc

6- Đông Bắc hướng -Lục sát : tán tài, bất lợi, tật thất nhân bệnh nhĩ, dâm loạn (hao tiền của, bị dao dùi đâm vài tai điếc, đau mắt).

Xem thêm ...
 Giáp Dần – Cung Cấn - Đại Khê Thuỷ Giáp Dần – Cung Cấn - Đại Khê Thuỷ

8- Chính Nam hướng - Hoạ hại : phá tài, phong ma đại bệnh,tai nạn, ác tử tật, dâm loạn (hao tài, có tật, hay loạn luân).

Xem thêm ...
  Ất Mão – Cung Ly - Đại Khê Thuỷ Ất Mão – Cung Ly - Đại Khê Thuỷ

8- Chính Tây hướng –Ngũ quỷ : thoái tài quan sự ngục trung , điên cuồng đạo tặc đới tật ,vụ sự (hao tài mất trộm đeo tật), kiện tụng, bất lợi, ốm đau.

Xem thêm ...
 Bính Thìn – Cung Khảm – Sa Trung Thổ Bính Thìn – Cung Khảm – Sa Trung Thổ

6- Chính Tây hướng - Hoạ hại (xấu):bất lợi, chủ phá tài, phong ma tâm thống (hay đau bụng) khẩu thiệt (tai vạ , kiện tụng phải cúng lễ ...)

Xem thêm ...
    Đinh Tỵ - Cung Khôn – Sa Trung Thổ Đinh Tỵ - Cung Khôn – Sa Trung Thổ

5- Chính Nam hướng -Lục sát : chủ tán tài, tiền cát hậu hung, tự ải vụ sự (có người chết về thắt cổ), ốm đau ngộ gió.

Xem thêm ...
    Mậu Ngọ - Cung Chấn – Thiên Thượng Hoả Mậu Ngọ - Cung Chấn – Thiên Thượng Hoả

6- Đông Bắc hướng -Lục sát : tán tài, bất lợi, tật thất nhân bệnh nhĩ, dâm loạn (hao tiền của, bị dao dùi đâm vài tai điếc, đau mắt).

Xem thêm ...
 Kỷ Mùi – Cung Tốn – Thiên Thượng Hoả Kỷ Mùi – Cung Tốn – Thiên Thượng Hoả

7- Tây Nam hướng - Hoạ hại : phá tài tam niên, thoát điền ,tổn ngưu dương, thoái tài trệ tật (phá tài sau 3 năm nhà cửa tan nát đeo bệnh).

Xem thêm ...
 Canh Thân – Cung Khôn - Thạch Lựu Mộc Canh Thân – Cung Khôn - Thạch Lựu Mộc

6- Chính Bắc hướng -Tuyệt mệnh : tiền cát hậu hung, thoái tài bất lợi nhãn mục bệnh yêu, hà bá tử hải (trước tốt sau xấu, bị đau mắt và tàng tật).

Xem thêm ...
 Tân Dậu – Cung Càn - Thạch Lựu Mộc Tân Dậu – Cung Càn - Thạch Lựu Mộc

7- Chính Đông hướng –Ngũ quỷ : chủ bại tán , bất lợi, quan sự, lục súc, đạo tặc, ai tử hung (hao tài). 8- Đông Nam hướng -Hoạ hại : ốm đau,bất lợi,tán tài tổn lục súc,phong ma,dâm loạn, khó nuôi con, (trưởng tử tiêu vong) phu nhân hữu tật (vợ có tật).

Xem thêm ...
  Nhâm Tuất – Cung Đoài - Đại Hải Thuỷ Nhâm Tuất – Cung Đoài - Đại Hải Thuỷ

6- Chính Đông hướng -Tuyệt mệnh : tiền cát hậu hung quan tù , ngục trung, mật giang trệ tật,trầm hà, vô tự (chết đuối không con).Thoát tài,ngục hình.

Xem thêm ...
Quý Hợi – Cung Cấn - Đại Hải Thuỷ Quý Hợi – Cung Cấn - Đại Hải Thuỷ

1- Tây Bắc hướng-Thiên y: chủ tiến tài, phú quý công danh (có tiền của có công danh),danh giá,trường thọ,thông minh, đỗ đạt.

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Đây là phép xem hướng nhà bí truyền,ai có nhân duyên sẽ học được. Chỉ xem tuổi Chồng hoặc Nam nhân.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®