tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

7-TIẾN CẦU THƯỢNG THƯỢNG

Cập nhật : 05/07/2014
Tự thân tri quốc lợi tề gia Việc nước việc dân tới việc nhà Có phúc có phần làm phúc nửa Sau cho con cháu được vui hoà

TIẾN CẦU THƯỢNG THƯỢNG                      7

         

Quốc trị dân an thái

Gia tài tiệm tiên hưng

Tiến tài cầu vọng cát

Hữu phúc việc bồng an

                   Tự thân tri quốc lợi tề gia

                   Việc nước việc dân tới việc nhà

Có phúc có phần làm phúc nửa

Sau cho con cháu được vui hoà

          Giải:

Cầu quan được địa vị

Mưu vong thành đạt

Xuất hành gặp việc hay ở gần

Cầu tài được 10 phần

Người đi đến nơi về đến chốn bình an

Tìm người sẽ gặp người cần biết tin

Sinh con lành mạnh

Nhà cửa yên ổn

Hôn nhân hoà hợp

Dời đổi gặp dịp phát đạt

Mồ mả được yên ổn

Có đá thành tinh

 

 

Ông mãnh tổ về đường.

 

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®