tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

15-TRỞ CHIẾC HẠ HUNG

Cập nhật : 05/07/2014
Cây khô lại gặp tuyết sương rơi Sóng cả thuyền con lạc nửa vời Bao cảnh khó khăn làm khiếp sợ Nên hư âu cũng tại số trời.

TRỞ CHIẾC HẠ HUNG                                    15

 

          Khô mục phùng sương tuyết

Cô chậu ngộ đại phong

Kính tâm vô khả vọng

Bách sự bất hành thông

                   Cây khô lại gặp tuyết sương rơi

                   Sóng cả thuyền con lạc nửa vời

Bao cảnh khó khăn làm khiếp sợ

Nên hư âu cũng tại số trời.

          Giải:

Nhà cửa nên giữ gìn như cũ

Xuất hành không nên đi xa, đi gần có lợi

Cầu tài được 5/6 phần

Tìm người lâu mới thấy

Mưu sự nhờ cậy người giúp đỡ sẽ được

Kiện tụng nên hoà

Có thai sinh con gái

Phòng bệnh tật

Nên lễ tạ ông mãnh tướng thì tốt

Có đá thành tinh phương Đông Bắc.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®