Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

29-KHAI PHÁT TRUNG CÁT   29-KHAI PHÁT TRUNG CÁT

Ngọc ẩn bây giờ biết ở đâu Vẫn thời sắp tới chắc không lâu Hôm nay ngọc ẩn chân chưa sáng Đến cuối xuân nay sẽ đổi màu

Xem thêm ...
30-ƯNG DƯƠNG ĐẠI CÁT     30-ƯNG DƯƠNG ĐẠI CÁT

Ngàn quân ra trận dẹp quân gian Cả thắng hồi dinh khúc khải hoàn Sắc chỉ thành phong cầm ấn soái Dưới hàng sỹ tốt rạng vinh quang.

Xem thêm ...
32-VÔ SỐ HẠ HUNG      32-VÔ SỐ HẠ HUNG

Ngọc bích ai đem nhúng xuống bùn Bao nhiêu ngọc rạng khắp không trung Khi nào vén ngút mây trăng tá Non nước vui tươi rực sắc hồng

Xem thêm ...
19 DO DỰ HẠ HẠ 19 DO DỰ HẠ HẠ

19 Quải trung đa hoảng hốt Tiền tự ám lý ma Ân thâm thành oán khứ Nhân sự bất tu hoà Cây muốn lặng gió không muốn dừng Ngõ hầu sao lắm mối gian truân Phập phồng lo sợ không yên dạ Hết hạ sang thu mới phục hưng.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®