tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem chuyện làm thế nào

Cập nhật : 05/07/2014
Tự gót những đầu toàn sự tốt thay · Thương môn hợi sửu ngày rày · Đổ môn cách trở lầm thay nhiều đường · Tử môn cửa ấy gian nan


CHIẾM HỮU NHƯ HÀ SỰ

(Xem chuyện làm thế nào)

 

·        Bằng ai cầu sự chiếm lời

·        Hưu môn cửa ấy việc thời còn chậm

·        Sinh môn cửa ấy tốt mầu

·        Tự gót những đầu toàn sự tốt thay

·        Thương môn hợi sửu ngày rày

·        Đổ môn cách trở lầm thay nhiều đường

·        Tử môn cửa ấy gian nan

·        Dầu mà trăm việc mưu toan chẳng lành

·        Kinh môn làm chỉnh khó mình

·        Sự đắc âu lẻ đinh ninh lo phiền

·        Khai môn việc ấy phải nên

·        Chiếm được quẻ ấy vẹn truyền thuỷ chung.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®