tư vấn bao la vạn sự

384 quẻ Khổng Minh Thần toán

Cách xin quẻ

Cập nhật : 05/07/2014
Tắm rửa sạch sẽ, vận quần áo chỉnh tề, thành tâm bày bàn thờ, thắp 5 nén hương, xin quẻ linh ứng. 2 tay nâng cao Bút và giấy, mặt hướng lên cao thành kính khấn rằng : Khấn xỉ bái thỉnh: Phục Hy, Thần Nông Hoàng Đế, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử Ngũ Đại Thánh Nhân, cập Quỷ Cốc Tiên Sinh, Gia Cát Thừa Tướng Võ Hưong Hầu, Chiêm Quái Đồng Tử, Phiên Quái Đồng Lang, Không Trung Nhất Thiết, Quải Vãng Tân Kì.

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

 Chuyên gia phong thuỷ

 Homepage:baolavansu.com

  Được mời tham gia Ban nghiên cứu khả năng tiềm ẩn của con người từ tháng 11/1996

  Được mời  tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người từ tháng 3/1997


Cách xin quẻ

 

Tắm rửa sạch sẽ, vận quần áo chỉnh tề, thành tâm bày bàn thờ, thắp 5 nén hương, xin quẻ linh ứng.

2 tay nâng cao Bút và giấy, mặt hướng lên cao thành kính khấn rằng : Khấn xỉ bái thỉnh: Phục Hy, Thần Nông Hoàng Đế, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử Ngũ Đại Thánh Nhân, cập Quỷ Cốc Tiên Sinh, Gia Cát Thừa Tướng Võ Hưong Hầu, Chiêm Quái Đồng Tử, Phiên Quái Đồng Lang, Không Trung Nhất Thiết, Quải Vãng Tân Kì.

Kim đệ tử : Việt Nam quốc,…….tỉnh,…..quận,…….xã phường…

Tính danh Nguyễn Văn A….ư….( quý sửu niên )……nguyệt nhật…..

Kim nhân vì hữu ( cầu tài, hôn nhân, cầu danh, xuất hành….) sự ưu nghi vị quyết, cầu tự tâm thành, ý ư tam bách bát thập tứ khoá nội, chiêm nhất khoá, cát hung hoạ phúc, thành bại hung vong, báo ứng phân minh, cấp cấp như luật linh.
Rồi cầm bút viết lên giấy 3 chữ nho bất kỳ.
Chữ thứ nhất ứng hàng trăm.
Chữ thứ 2 ứng hàng chục.
Chữ thứ 3 ứng hàng đơn vị.
Sau đó chia hoặc trừ cho 384 đến khi nào số dư còn bằng hoặc nhỏ hơn 384 là được quẻ.
Lấy số đó tra theo bảng sau sẽ có lời giải.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®