tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

6) Gặp quan:

Cập nhật : 05/07/2014
Người lành hay dữ cho an tấm lòng. Mạnh thì là đấng anh hùng,
6) Gặp quan:

Độn coi 1 quẻ gặp quan,
Người lành hay dữ cho an tấm lòng.
Mạnh thì là đấng anh hùng,
Lòng người khăn khắn lạnh lùng hiềm ta,
Trọng thì xử sự ôn hòa,
Qúy thì mừng rỡ 1 nhà vui chung.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®