tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

43) Bán mua:

Cập nhật : 05/07/2014
Trọng thì mua chậm bán lâu, Nhà nghề giữ nhịp có đâu lãi nhiều,
43) Bán mua:
Độn xem 1 qủe bán mua,
Để ta liệu thế cho vừa hàng buôn.
Mạnh thì lỗ hụt luôn luôn,
Liệu chiều thu xếp kẻo buồn lòng nhau
Trọng thì mua chậm bán lâu,
Nhà nghề giữ nhịp có đâu lãi nhiều,
Qúy thì tốt đẹp mọi điều,
Mua may bán đắt lợi nhiều gọn tay


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®