tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

53) Vật đồ:

Cập nhật : 05/07/2014
Trọng tay trái có hẳn hoi, Qúy 2 tay có đoán lời sai đâu

53) Vật đồ:

Độn chơi tay nắm có đồ,
Mạnh thì tay mặt nắm vô có rồi,
Trọng tay trái có hẳn hoi,
Qúy 2 tay có đoán lời sai đâu


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®