tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

29. Tìm cờ Thái Tuế, Thanh Long

Cập nhật : 05/07/2014
29. Tìm cờ Thái Tuế, Thanh Long,30. Tìm Khí Cung Xích Kỳ (cờ đỏ) ,

29. Tìm cờ Thái Tuế, Thanh Long

(Năm Tỵ, Hợi, Rồng Xanh (Thanh Long) ở Tuất)

Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Lấy phép Kỷ 60 mà trừ, không hết lấy vòng trời nhỏ (12) mà khử. Số dư khởi bang Hợi, đi thuận 12 thần, mỗi năm rời 1 vị, hết toán thì được Thanh Long.

30. Tìm Khí Cung Xích Kỳ (cờ đỏ)

 Năm Tỵ Hợi cờ đỏ (Xích Kỳ) ở Thân

Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Rồi thêm một toán sai. Lấy vòng lớn 40 mà trừ. Không hết, lấy vòng nhỏ 4 mà khử. Số dư khởi Hợi chuyển ngược qua 4 Đầu (Mạnh) tức Hợi Thân Tỵ Dần.

Mỗi năm rời 1 vị. Ngoài toán thì được cờ đỏ. Tích đến Chiêu Thống (1788 dl) là

10.155.704

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®