tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Địa chi xung hợp

Cập nhật : 05/07/2014
Tý Sửu hợp Ø Dần Hợi hợp Ø Mão Tuất hợp Ø Thìn Dậu hợp Ø Tỵ Thân hợp Ø Ngọ Mùi hợp là tốt.

ĐỊA CHI XUNG HỢP

 

          Lục hợp:

Ø     Tý Sửu hợp

Ø     Dần Hợi hợp

Ø     Mão Tuất hợp

Ø     Thìn Dậu hợp

Ø     Tỵ Thân hợp

Ø     Ngọ Mùi hợp là tốt.

Lục xung: (xấu)

·        Tý xung Ngọ

·        Sửu xung Mùi

·        Dần xung Thân

·        Mão xung Dậu

·        Thìn xung Tuất

·        Tỵ xung Hợi.

Tam hợp:

Ø     Thân Tý Thìn hợp thành Thuỷ cuộc

Ø     Dần Ngọ Tuất hợp thành Hoả cuộc

Ø     Hợi Mão Mùi hợp thành Mộc cuộc

Ø     Tỵ Dậu Sửu hợp thành Kim cuộc.

Tam hình:

Ø     Dần Tỵ Thân tam hình

Ø     Sửu, Tuất, Mùi tam hình.

Nhị hình: Tý hình Mão

Ø     Mão hình Tý.

Tứ hình:

Ø     Thìn Ngọ Dậu Hợi.

Lục hại:

1.     Tý hại Mùi

2.     Sửu hại Ngọ

3.     Dần hại Tỵ

4.     Mão hại Thìn

5.     Thân hại Hợi

6.     Dậu hại Tuất.

 Còn tam hợp hội cuộc

 Như Thân Tý Thìn, hợp thành Thuỷ cuộc nó lâm vào Kỵ thần là hào Tý, số khắc hào Hoả là hào Dụng thần; xấu lắm, nặng lắm.

  

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®