tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Mộc động

Cập nhật : 05/07/2014
Cột kèo chắp nối động thời Mối đùn làm ổ ở nơi trong nhà Sinh ra đạo tặc gian tà Táo quân lủng nứt sái mà đường đi, Sinh ra quái hiện một khi

Mộc động

Mộc động nhà cửa chẳng an

Gia đạo tạo lập sửa sang đổi dời

Cột kèo chắp nối động thời

Mối đùn làm ổ ở nơi trong nhà

Sinh ra đạo tặc gian tà

Táo quân lủng nứt sái mà đường đi,

Sinh ra quái hiện một khi

Chiêm bao hay thấy vậy thì chẳng an.

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®