tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Phép đoán quẻ

Cập nhật : 05/07/2014
Sao biết nhà người ốc vũ bại, Phụ thập Bạch hổ hưu tù ngoại Sao biết nhà người mộ hữu phong Bạch hổ không vong tốn kỵ công Sao biết nhà người mộ hữu thuỷ

PHÚ HÀ TRI

Hà tri nhân gia phụ mẫu tật

Bạch hổ động hào hiềm hình khắc

Sao  biết nhà người phụ mẫu ương

Tài hào phát động sát thần thương

Sao biết nhà người có cháu con

Thanh long phúc đức hào trung luân

Sao biết nhà người không con cháu

Lục hào chẳng thấy phúc thần lâm

Sao biết nhà người con cháu bệnh

Phụ mẫu hào động lai tương khắc

Sao biết nhà người tử tôn tai

Bạch hổ đương lâm phúc đức lai

Sao biết nhà người trẻ con chết

Tử tôn không vong gia Bạch hổ

Sao biết nhà người anh em mất

Dụng lạc không vong Bạch hổ thương

Sao biết nhà người vợ có tai

Hổ lâm huynh đệ động thương thay

Sao biết nhà người vợ có nghén

Thanh long lâm tài thiên hỉ thần

Sao biết nhà người có thê thiếp

Nội ngoại lưỡng tài vượng tướng lâm

Sao biết nhà người tổn thê phòng

Tài hào đới quỉ lạc không vong

Sao biết nhà người kiện thưa an

Không vong quan quỷ lại hưu từ

Sao biết nhà người kiện thưa mãi

Tước hổ trì thế, quỷ lai phò

Sao biết nhà người vượng lục đinh

Lục thân hữu khí phúc thần lâm

Sao biết nhà người tiến nhân khẩu

Thanh long đắc vị lâm tài thủ

Sao biết nhà người đại hào phú

Tài hào vượng tướng hựu cư khô

Sao biết nhà người điền địa tặng

Câu trận nhập Tổ tử tôn lâm

Sao biết nhà người tiến sản nghợp

Thanh long lâm tài vượng tướng thiết

Sao biết nhà người tiến ngoại

Ngoại quái lâm long tái phúc lai

Sao biết nhà người hỉ sự lâm

Thanh lông phúc đúc tại môn đình

Sao biết nhà người phú quý xương

Cường tài vượng phúc thanh long thượng

Sao biết nhà người đa bần tiện

Tài hào đới hao hưu tù kiến

Sao biết nhà người táo phá tổn

Huyền vũ đới quỉ nhì hào lâm

Sao biết nhà ngươi ốc vũ tản

Phụ nhập Thanh long vượng tướng chản

Sao biết nhà người ốc vũ bại,

Phụ thập Bạch hổ hưu tù ngoại

Sao biết nhà người mộ hữu phong

Bạch hổ không vong tốn kỵ công

Sao biết nhà người mộ hữu thuỷ

Bạch hổ không vong lâm Hợi Tý

Sao biết nhà người vào hương Hoả

Quái trung lục hào bất kiến Hoả

Sao biết nhà người vào phong Thuỷ

Quái trung lục hào bất kiến Thuỷ

Sao biết nhà người bất cúng Phật

Kim quỷ hào lạc không vong khuyết

Sao biết hai họ cùng ốc cư

Lưỡng quy vượng tướng quái trung suy

Sao biết nhà người có hai họ

Lưỡng trùng phụ mẫu quái trung lâm

Sao biết nhà người gà loạn gáy

Được xà nhập Dậu bất tư nghi

Sao biết nhà người chó sủa tru

Đằng xà nhập Tuất hựu phùng quỉ

Sao biết nhà người có khẩu thiệt

Chu tước trì thế quỷ lái lâm

Sao biết nhà người khẩu thiệt đến

Chu tước lâm huynh lại phát động

Sao biết nhà người đa tranh đấu

Chu tước huynh đệ lâm thế ứng

Sao biết nhà người tiểu nhân Sinh

Huyền vũ quan quỉ động lâm thân

Sao biết nhà người gặp tật đồ

Huyền vũ lâm tài quỷ vượng phò

Sao biết nhà người tai hoạ đến

Quỷ lâm ứng hào lại khắc thế

Sao biết nhà người đậu chản bệnh

Đằng xà hào bị Hoả thiêu định

Sao biết nhà người bệnh yếu tử

Dụng thần vào cứu hựu nhập Mô

Sao biết nhà người hay mộng trạng

Đằng xà đới quỉ lai trì thế

Sao biết nhà người xuất quỉ quái

Đằng xà Bạch hổ lâm môn tại

Sao biết nhà người hiếu phục lai

Giao trùng Bạch hổ lâm quỷ bày

Sao biết nhà người tiền thất thoát

Huyền vũ đới quỉ ứng hào phát

Sao biết nhà người thấy y đản

Cẩu trận Huyền vào nhập tài lang

Sao biết nhà người tổn lục súc

Bạch hổ đới quỉ lâm sở thuộc

Sao biết nhà người thất định ngưu

Ngọ hào Thổ quỉ lạc không sầu

Sao biết nhà người thấy đinh kê

Sơ hào đới quí Huyền vũ lâm

Sao biết nhà người không ngưu trư

Sửu Hợi không vong hưởng vị hư

Sao biết nhà người vào kê khuyển,

Dậu Tuất hai hào không vong quyện

Sao biết nhà người nhân bất lai

Thế ứng cụ lạc không vong bài

Sao biết nhà người trách bất ninh

Lục hào cụ động loạn phân vân

Tiên nhân tạo xuất hà tri chương

Lưu dữ hậu nhân tác phạn nhương

Hoạ phúc kiết hung Chân hữu nghiệm

           Thời sư cú cú tế suy tường

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®