tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem hôn nhân

Cập nhật : 05/07/2014
Thế hào Sinh ứng giao loan nam nhân cầu nữ muôn phần yêu đương Ứng mà Sinh thế ghẹ đường nữ nhân ắt có cầu nam đây mà Hàm trì hào ấy gian tà

 

PHÚ GIAO HÔN DỤNG

Nam chiếm nữ dĩ tài vi dụng

nữ chiếm nam dĩ quỉ vi tiên

Nam chiếm vào tài nằm không quạnh vắng

nữ chiếm vào quỷ nằm đợi phòng không

Thế hào Sinh ứng giao loan

nam nhân cầu nữ muôn phần yêu đương

Ứng mà Sinh thế ghẹ đường

nữ nhân ắt có cầu nam đây mà

Hàm trì hào ấy gian tà

nữ nhân thương lên xẻ xa chẳng lầm

Quỉ động Huyền vũ gia lâm

nam nhân hài chốn tơ tằm đáng nghi

Luận xem hào sát Hàm trì

Chính Ngọ cửu mảo Hàm trì cho thông

Nhì lục thập nguyệt, Tý cung

Tam thất thập nhất mậu dùng đến kê

Chàng trai lén lút đa thê

tứ bát thập nhị nhựa về đảo điên

Hàm hằn tuyết thới hợp duyên

ắt là phu phụng được yên vợ chồng

Giải, Ly, khuê cách giữ song

phu thê tương dồng bất đắc giao ca

Thế dương ứng sách đó là

có tài có quỉ thiệt mà tốt thay.

Thí dụ: Hào Hàm trì là tháng Giêng, tháng Năm, tháng Chín, 3 tháng đó động hào Mão là hào Hàm trì, hào đó dâm tà chẳng tốt. Tháng Hai, tháng Sáu, tháng Mười thì động hào Tý; Tháng Ba, tháng Bảy, tháng Mười một là hào Dậu động; Tháng Tư, tháng Năm, tháng Chạp là hào Ngọ động; con ở trên cau: Hàm hàn tuyết thời hợp duyên, là bốn quẻ tốt; quẻ Trạch sơn hàm, lôi phong hàn, thuỷ trạch tuyết, địa thiên thới tốt, còn bốn quẻ xấu là giải, ly, khuê, cách, giữ song là quẻ: Lợi thuỷ giải, bát thuận ly, hoả trạch khuê, trạch hoả cách.

 

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®