tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem về cửu bệnh

Cập nhật : 05/07/2014
Cửu bệnh già, quái ngộ quan quỉ trì thế hoặc nhật nguyệt động hào khắc, hoặc trực tuần không nguyệt phá thế động hoá không hoá phá

LUẬN VỀ CỬU BỆNH

          Cửu bệnh già, quái ngộ quan quỉ trì thế hoặc nhật nguyệt động hào khắc, hoặc trực tuần không nguyệt phá thế động hoá không hoá phá, hoặc quái trung lục xung, hoặc động hoá quỉ cập hoá hồi đầu khắc giả tốc nghi y trị trì tắc vào cửu, chiếm phụ bệnh dĩ phụ hào dụng thần nhược đắc phục hào vượng tướng hoặc nhật nguyệt động hào Sinh phụ, hoặc phụ động, hoá vượng, bất câu cửu biịnh tân bệnh, cầu thần phục dược, lập kiến an khang, tân bệnh giả, phụ hào trực tuần không, phụ động hoá không hoặc quái trung phùng lục xung bất khả dược như dủ (chẳng uống thuốc mà mạnh) cửu bệnh giả phụ hào trực tuần không nguyệt phá, hoặc phụ hào hoá không quá, phụ hoá tài, tài hoá phụ hoặc quái phùng lục xung, quái biến lục xung, hoặc phụ hào hưu tù, hoặc bị nhật nguyệt động xung khắc, bệnh tất hiểm nguy, tốc cầu y trị.

 

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®