tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem bệnh nặng chết người

Cập nhật : 05/07/2014
Bài chiếm tử bệnh, dĩ tử tôn hào dụng thần; thoảng ngộ tử tôn hào vượng tướng, hoặc nhật nguyệt lâm chi, cập nhật nguyệt động hào Sinh hợp

BÀI CHIẾM TỬ BỆNH

          Bài chiếm tử bệnh, dĩ tử tôn hào dụng thần; thoảng ngộ tử tôn hào vượng tướng, hoặc nhật nguyệt lâm chi, cập nhật nguyệt động hào Sinh hợp, hoặc tử tôn hoá Sinh vượng, bất câu cửu bệnh, tân bệnh tức vũ, tân bệnh giả, tử tôn hào tức tuần không động nhi hoá không, quái phùng lục xung, quái biến lục xung giã, bất khả phục dược nhi dủ, xuất đại giả bất nghi lục xung bị hiểm nguy, cửu bệnh giả, tử tôn trực tuần không nguyệt phá cập hoá không hoá phá, quái phùng lục xung, quái biến lục xung, tử tôn động hoá quỉ hoá phụ, phụ hoá tử, tử hoá phụ, cập nhật nguyệt động hào xung khắc tốc nghi y tri, trì tắc nan trị giả, như chiếm huynh, chiếm tài, chiếm quỉ, chứng bệnh cũng vậy.

 

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®