tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Dụng thần trực tuần không

Cập nhật : 05/07/2014
Dụng thần trực tuần không cập hoá không giả, nhược vào nhật nguyệt động hào xung khắc, xung không thiệt chi nhật khả dủ (là trong ngày đó được khỏi)

DỤNG THẦN TRỰC TUẦN KHÔNG

          Dụng thần trực tuần không cập hoá không giả, nhược vào nhật nguyệt động hào xung khắc, xung không thiệt chi nhật khả dủ (là trong ngày đó được khỏi) nhược phùng xung khắc bệnh dủ trong nhi bất tử, nhược trực tuần không nguyệt phá tu khán dụng vương tắc dủ là thời mạnh ư thiệt phá chi nhật, cập xuất nguyệt chi du, suy biến khắc tất chủ nguy, cửu bệnh dụng tuần không nguyệt phá giả, tức sử dụng vượng tướng diệt nan ly trị cận bệnh trực không, tuần không phùng tam hợp, lục hợp tất thành cửu bệnh (là bệnh đau lâu) dụng hoá quỉ, quỉ hoá dụng, Chân không bất trắc, kỵ hoá dụng, dụng hoá kỵ, tối y điều trị, quan quỉ hào nài phụ mẫu chi nguyên thần là quỉ Sinh phụ, phụ hoá quỉ, nhi hoá Sinh, khinh bệnh tức dủ, cửu bệnh giả, quỉ hoá phụ, phụ hoá quỉ, giai chủ nguy vong.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®