tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Tìm của mất,biết kẻ gian

Cập nhật : 05/07/2014
Quỉ Dương ấy rày con trai Quỉ Âm con gái chẳng sai quẻ nầy Quỉ Mộc người cao gầy gầy Quỉ Thổ người nầy béo thấp có ngang Quỉ Hoả tóc đỏ râu vàng Rỗ hoa lộ mắt, lớn đầu không sai

PHÚ MẤT ĐỒ TÂM VẬT BIẾT HÌNH DẠNG NGƯỜI

Luận xem thất vật bằng nay

Tử thế từ động tài rày được song

Huyền vũ quỉ tịnh không vong

Của ta không mất mà mong la trời

Phụ động kẻ tin ta đây

Có người nói lại sau nầy với ta

Quỉ sơ lâm người trong nhà

Quỉ nhì lân lý trộm ta của nầy

Quỉ Kim người ở Chính Tây

Quỉ Thuỷ Chính Bắc, Hoả rày Chính Nam

Quỉ Mộc người ở Chính Đông

Phải tìm thân thích kẻo thám mất tài

Quỉ Dương ấy rày con trai

Quỉ Âm con gái chẳng sai quẻ nầy

Quỉ Mộc người cao gầy gầy

Quỉ Thổ người nầy béo thấp có ngang

Quỉ Hoả tóc đỏ râu vàng

Rỗ hoa lộ mắt, lớn đầu không sai

Quỉ Kim người ấy ngộ thay

Trắng mặt xanh mày, liền xáo khôn ngoan

Quỉ Thuỷ mặt đen có ngang

Ở gần quen biết hoang mang đổ tường

Vào quỉ không tổn lo lường

Nếu mà thiệt mất vào phương kiếm tầm

Mộc động đem về hướng Đông

Có kẻ chỉ biểu cũng đồng gian tham

Hoả động đem đi hướng Nam

Người đó để ý ngó dòm sao đây

Kim động lấy đi hướng Tây

Nếu ta khéo léo hiếm ngay gặp liền

Thuỷ động người lấy của nầy

Đem về hướng Bắc cách đây cũng gần

Phải mau tầm kiếm ân cần

Để lâu phải mất họ lần đem đi.

Thí dụ: Như xem trọng quẻ mất đồ, động hào nào đoán hào nấy, xem xét hình tích người ra sao, lấy đem về hướng nào, nam hay nữ, hỏi chủ có hồ nghi cho ai thì phải biết, nên để ý dò xét người đó.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®