tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 11

Cập nhật : 05/07/2014
Tửu chung như đệ hựu như huynh Nghĩa hợp châu trần nhậm tuý tinh Sự hậu kim đồng nan biện giải Rong phu tục tử tớ thường tình

Quẻ 11

 

Tửu chung như đệ hựu như huynh

Nghĩa hợp châu trần nhậm tuý tinh

Sự hậu kim đồng nan biện giải

Rong phu tục tử tớ thường tình

 

Dịch thơ

 

Ngồi cùng mâm rượu với anh em

Hợp gu quẻ chấn đã xoay vần

Sau chuyện kim đồng ai giải được

Những kẻ phàm phu chuyện thường tình

 

Giải

 

Trước đã nhất trí, sau được lời, bỗng chốc lại thay đổi nhưng việc sẽ chính đáng.


 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®