tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 12

Cập nhật : 05/07/2014
Mãn sơn cao lộc bất như tòng Tiết thảo trường thanh lịch vạn đông Chi thượng hữu sào thư bạch hạc Thanh văn ư thượng cửu thiên không

 

Quẻ 12

 

Mãn sơn cao lộc bất như tòng

Tiết thảo trường thanh lịch vạn đông

Chi thượng hữu sào thư bạch hạc

Thanh văn ư thượng cửu thiên không

 

Dịch thơ

 

Cây mọc đầy rừng chẳng bằng thông

Trải qua gió rét vạn mùa đông

Trên cành có tổ chim bạch hạc

Tiếng kêu văng vẳng ở trên không

Giải

 

Trọng tài lành, danh lợi đạt, phúc lộc hậu, hôn nhân tốt.


 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®