tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 14

Cập nhật : 05/07/2014
Nhĩ chỉ vu điền tác lão nông Xuân minh cam vũ lợi hoà phong Gia chung báo mãn giai hoà lạc Tức phụ thê nhi thiện sự ông

 

Quẻ 14

 

Nhĩ chỉ vu điền tác lão nông

Xuân minh cam vũ lợi hoà phong

Gia chung báo mãn giai hoà lạc

Tức phụ thê nhi thiện sự ông

 

Dịch thơ

 

Làm ruộng lâu năm hoá lão nông,

Xuân sang mưu ngọt lợi cây trồng

Trong nhà no ấm đều vui vẻ

Vợ con sinh nở đẹp lòng ông

 

Giải

 

Sinh lợi cát hợp thiên thời, gia sự hảo, hôn nhân thành.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®