tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ thứ 16

Cập nhật : 05/07/2014
Thử hướng giai do nhất bệnh nhân Bất tu cầu đảo tự hồi xuân Giữ ngô tu đính toàn kỳ tác Nhất phiến sinh hoàng tấn ngũ châu

 

Quẻ 16

 

Thử hướng giai do nhất bệnh nhân

Bất tu cầu đảo tự hồi xuân

Giữ ngô tu đính toàn kỳ tác

Nhất phiến sinh hoàng tấn ngũ châu

 

Dịch thơ

 

Muốn hỏi tại sao một bệnh nhân

Chẳng nên cũng lễ tự khỏi dần

C ta muốn biết tuần nào đến

Một miếng xênh tre gõ năm lần

 

Giải

 

Tài khí thiển, bệnh giả nan, tụng đắc lực hôn nhân an, phòng có tang.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®