tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 28

Cập nhật : 05/07/2014
Phụ huề ấu tử khứ tầm phu Nhật vãn lai đầu nhất lão kha Minh tảo xuất môn minh chỉ thị Khả tòng thử nguỵ thị quan đồ

Quẻ 28

Phụ huề ấu tử khứ tầm phu

Nhật vãn lai đầu nhất lão kha

Minh tảo xuất môn minh chỉ thị

Khả tòng thử nguỵ thị quan đồ

Dịch thơ

Vợ bồng con nhỏ đi tìm chồng

Xế chiều mới gặp một lão ông

Sáng sớm ra đi ông chỉ lối

Theo đường quan lộ gặp ngay chồng

Giải

Vợ chồng hoà hợp, cha con gặp nhau, quý nhân giúp đỡ, công việc tiến đều.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®